Colin Ireland: De Dow Jones Industrial Average heeft ETF-beleggers veel te bieden

Colin Ireland: De Dow Jones Industrial Average heeft ETF-beleggers veel te bieden

ETF's
Colin Ireland (photo archive State Street SPDR ETFs)
De Dow Jones Industrial Average Index heeft verschillende eigenschappen die in het huidige klimaat zeer aantrekkelijk zijn voor beleggers. Dat geldt ook voor de liquiditeit van de onderliggende aandelen, die van groot belang is bij de orderuitvoering. Colin Ireland, Hoofd Sales Execution en Institutional Strategy bij State Street SPDR ETFs, vertelt hoe beleggers via indexbeleggen hiervan kunnen profiteren.
 
Door Michiel Pekelharing

 

De SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) was in 1998 een van de eerste ETFs op de markt. Kunt u aan de hand van deze ETF een beeld schetsen van hoe de ETF-markt zich sindsdien heeft ontwikkeld?

‘In de afgelopen decennia zijn beleggingsmarkten voor een veel breder publiek toegankelijk geworden. Dat is deels te danken aan de opkomst van ETFs. Wie in de jaren negentig gespreid wilde beleggen in bijvoorbeeld de Dow Jones Industrial Average Index, moest alle aandelen uit de index kopen of positie kiezen met behulp van derivaten. Dat eerste was in die tijd een kostbare aangelegenheid en dat laatste was maar voor heel weinig partijen weggelegd.

Met ETFs zoals de DIA is het mogelijk om met slechts één beleggingsinstrument simpel, snel en goedkoop een positie in te nemen in een hele index op elk moment tijdens een handelsdag. De ETF-markt heeft zich sinds de introductie van de DIA enorm ontwikkeld. De groei van indexbeleggen en de opkomst van allerlei nieuwe producten heeft er sterk aan bijgedragen dat aandelenmarkten veel efficiënter werken dan eind jaren negentig.’

Eind oktober was het belegde vermogen in de DIA bijna 30 miljard dollar1. Waarom kiezen veel beleggers ervoor om te beleggen in de ouderwetse Dow Jones Industrial Average Index in plaats van bijvoorbeeld de S&P 500 Index, die uit veel meer aandelen bestaat en een betere spreiding biedt?

‘Daar zijn verschillende goede redenen voor. In de eerste plaats is er het ongeëvenaarde trackrecord van de aandelenindex, die al sinds mei 1896 bestaat. Daar komt bij dat de Dow Jones Industrial Average verschillende eigenschappen heeft die momenteel voor beleggers heel aantrekkelijk zijn. Ten opzichte van de S&P 500 Index heeft de Dow op dit moment een zwaardere weging naar cyclische sectoren zoals financiële en industriële bedrijven en daarmee naar de valuefactor. Tegelijkertijd is de weging naar groeiaandelen die we tegenkomen in de sectoren technologie en communicatiediensten lager. Daarnaast laat een groot deel van de blue-chips in de Dow Index sterke kwaliteitskenmerken zien op basis van de winstgevendheid en de lagere volatiliteit van de omzet. Tijdens de eerste drie kwartalen liet de Dow dan ook een lagere volatiliteit zien dan de S&P 500 Index.’

Wat valt er te zeggen over de spread? Is het voor beleggers zaak om verder te kijken dan de beheerkosten?

‘Absoluut! Bij beleggingsfondsen is de orderuitvoering een zaak van de fondsbeheerder. Maar bij ETFs hebben institutionele partijen zelf invloed op de orderexecutie. Er zijn verschillende opties, waarbij de keuze bepaald wordt door de eigen voorkeuren en vooral ook door de liquiditeit in de markt.

 

De groei van indexbeleggen en de opkomst van allerlei nieuwe producten heeft er sterk aan bijgedragen dat aandelenmarkten veel efficiënter werken dan eind jaren negentig.

 

Naarmate de onrust op financiële markten toeneemt, zal het verschil tussen de bied- en de laatprijs toenemen. Een goede maatstaf hiervoor is de volatiliteitsindex VIX. Onder normale omstandigheden schommelt deze index rond de 20. Maar als de spanning oploopt en de VIX tot boven de 30 stijgt, kan de spread flink toenemen. In dit soort situaties liggen de kosten voor orderuitvoering soms even hoog of zelfs hoger dan de expense ratio. Beleggers moeten dan ook kijken naar de totale kosten, oftewel de total cost of ownership. Wie zich blindstaart op de expense ratio, doet zichzelf tekort.’

Op welke manier kunnen institutionele beleggers liquiditeitsrisico’s pareren bij het samenstellen van (de ETFs in) een beleggingsportefeuille?

‘Bij het opbouwen en afwikkelen van ETF-posities komt veel meer kijken dan alleen het inleggen van koop- of verkooporders. Om de beste strategie te bepalen, kan er in de eerste plaats naar de eigen prioriteiten worden gekeken. Is bijvoorbeeld snelheid van belang? In dat geval is een zogeheten risk trade mogelijk de beste route. Hierbij neemt de liquiditeitsprovider voor een vaste prijs onmiddellijk de volledige orderuitvoering voor zijn rekening.

En als een belegger juist de voorkeur heeft om anoniem te blijven, kan het nuttig zijn om de transactie via een algoritme af te wikkelen. Hierbij worden op basis van vooraf vastgestelde regels bijvoorbeeld voor wat betreft handelsvolume of op bepaalde tijdstippen automatisch aandelenpakketten gekocht of verkocht. De volgende stap bij het uitstippelen van de beste strategie is te kijken naar de specifieke eigenschappen van de transactie zelf. Daarbij draait het behalve om de omvang in vergelijking met het dagelijkse handelsvolume ook om het moment waarop de order moet worden uitgevoerd.

Ten slotte is het natuurlijk ook zaak om het beursklimaat te analyseren. In een sterk beweeglijke markt kunnen de handelskosten een stuk hoger liggen dan beleggers gewend zijn. Wij helpen onze klanten op verschillende manieren om de juiste strategie te kiezen bij de orderuitvoering. Dat doen we bijvoorbeeld door een analyse van het transactieverloop, zowel vooraf als achteraf. Ook kunnen we een benchmark opstellen, zodat institutionele beleggers beter inzicht krijgen in hoe de kosten zich verhouden ten opzichte van eerdere niveaus in de markt.’

 

1 Bron: ssga.com per 31 oktober 2022

 

Colin Ireland

Colin Ireland is Hoofd Sales Execution en Institutional Strategy bij State Street SPDR ETFs. Hij geeft leiding aan een team van ETF-productspecialisten en is verantwoordelijk voor de positionering van SPDR als thought leader binnen de ETF-industrie. Voordat hij in dienst trad, werkte Ireland als aandelenmarketmaker bij BGC Partners en Guggenheim Securities. 

 

Disclaimer

Marketing Communication

Disclaimer and Netherlands entity: ssga.com/ETF

For institutional / professional investors use only.

Investing involves risk including the risk of loss of principal. The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA’s express written consent. All information is from SSGA unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information and it should not be relied on as such.

© 2022 State Street Corporation - All Rights Reserved

Tracking Number 5108512.1.1.EMEA.INST

Exp: 31/12/2022

Bijlagen