Natixis IM: Institutionele beleggers zien recessie als onvermijdelijk, maar stagflatie is het grootste risico

Natixis IM: Institutionele beleggers zien recessie als onvermijdelijk, maar stagflatie is het grootste risico

Infrastructuur Vooruitzichten Recessie (dreiging)
Inflatie (03)

Institutionele beleggers* over de hele wereld gaan richting 2023 met een sombere kijk op de economie en gemengde vooruitzichten voor de markten. Ze verwachten volgend jaar nog hogere rente, inflatie en volatiliteit, zo blijkt uit onderzoek van Natixis Investment Managers (Natixis IM). De overgrote meerderheid (85%) van de ondervraagde institutionele beleggers gelooft dat ze volgend jaar in een recessie zitten of komen, waarbij 54% denkt dat dit nodig is om de inflatie onder controle te krijgen.

Institutionele beleggers zien een foutief beleid van de centrale bank als een van de grootste bedreigingen voor de economie. Maar de meeste (65%) zeggen dat het risico van een recessie, een waarschijnlijk gevolg van het beleid van de centrale banken, verbleekt bij het risico van stagflatie, of een periode van negatieve groei van het bbp met een hardnekkige inflatie en een stijgende werkloosheid.

Niet al het inflatienieuws is negatief: gezien de vooruitzichten dat centrale bankiers de inflatie blijven bestrijden met renteverhogingen in het nieuwe jaar, geloven zeven van de tien institutionele beleggers (72%) dat stijgende rentes een heropleving van traditionele vastrentende beleggingen zullen inluiden.

"Ondanks sterke economische tegenwind zijn institutionele beleggers opmerkelijk bullish ten opzichte van de meeste beleggingscategorieën en zien ze opportunistische groei voor actieve managers temidden van aanhoudende disruptie", aldus Robert Koopdonk, countrymanager Nederland bij Natixis Investment Managers. "Na een decennium van stijgende aandelenkoersen, gevoed door lage rentes, zal 2023 het jaar worden waarin waarderingen weer belangrijker worden en zullen de argumenten voor traditionele vastrentende waarden overtuigender zijn."

Marktvooruitzichten 2023: Meer bullish dan bearish, zeker meer volatiliteit

Terwijl inflatie en rente voor institutionele beleggers de twee belangrijkste punten van zorg zijn, noemt 57% oorlog als de grootste wereldwijde economische bedreiging - een gevoel dat het sterkst leeft in Europa (68%). Ook de verslechterende betrekkingen tussen de VS en China worden gezien als een belangrijke bedreiging, een zorg die door 47% van de instituten in Azië en 53% in de VS wordt genoemd na de tussentijdse verkiezingen, tegenover 25% vóór de verkiezingen. Uiteindelijk denkt 65% van de institutionele beleggers wereldwijd dat de geopolitieke ambities van China zullen leiden tot een opsplitsing van de wereldeconomie in een twee-wereldorde, waarbij China en de VS de grootste invloedssferen zullen vertegenwoordigen.

De meningen van institutionele beleggers over de gevolgen van het beleid voor de economische prestaties zijn verdeeld: 53% verwacht een veilige, zachte landing en 47% een noodlanding. 69% is het ermee eens dat de waarderingen nog steeds niet in overeenstemming zijn met de fundamentele factoren, maar 72% denkt dat de markten eindelijk zullen inzien dat waarderingen belangrijk zijn.

Zestig procent denkt dat large-cap aandelen het beter zullen doen dan small-caps. Outperformance zal waarschijnlijk komen van de sectoren gezondheidszorg, energie en financiën. Institutionele beleggers denken dat de sectoren luxe consumentengoederen (42%) en vastgoed (47%) hoogstwaarschijnlijk ondermaats zullen presteren, omdat in 2023 de rente zal stijgen en de huizenprijzen zullen dalen.

Beleggers zijn overwegend positief over private equity (62%) en obligaties (56%) en verdeeld over aandelen en private debt. Zij zijn overwegend negatief over commercieel vastgoed (82%), waarbij (61%) het ermee eens is dat de aanhoudende prevalentie van werken op afstand zal leiden tot een sterke waardevermindering van commercieel vastgoed.

Door de hernieuwde belangstelling voor obligaties en de afbouw van de opkoopprogramma's van centrale banken, wordt liquiditeit steeds belangrijker. Het aantal institutionele beleggers dat liquiditeit noemt als een van de grootste portefeuillerisico's voor volgend jaar is bijna verdrievoudigd tot 36%, tegen 13% een jaar geleden.

Rendementen genereren in 2023: Beleggers kijken naar ESG en Alternatives

Hoewel de macro-economische vooruitzichten naar verwachting niet zullen leiden tot grote veranderingen in de allocatiestrategie, blijkt uit het onderzoek dat 53% van 's werelds grootste, meest geavanceerde beleggers actief het risico van hun portefeuilles verminderen. Er vindt waarschijnlijk een verschuiving plaats naar kwaliteit in vastrentende en alternatieve strategieën voor hogere yields, stabiele opbrengsten en een afdekking tegen neerwaartse risico's. Bij deze verschuiving gelooft 62% dat er alfa te vinden is in ESG, en 59% is van plan de allocatie naar ESG-beleggingen te verhogen.

De helft van de ondervraagde beleggers die wereldwijd groene obligaties bezitten, is van plan hun allocatie te verhogen, terwijl bijna hetzelfde aantal zegt hun huidige allocatie te zullen handhaven. Ongeveer zeven op de tien (68%) institutionele beleggers in Azië die momenteelin groene obligaties beleggen, zeggen hun allocatie te zullen verhogen. Hetzelfde geldt voor 54% in EMEA. Slechts 4% is van plan de allocatie te verlagen.

Zelfs nu de rente stijgt, kan een tien jaar durende zoektocht naar rendement de beleggingsteams nog steeds parten spelen, want zes op de tien (61%) zeggen dat hun organisatie zich tot alternatieve beleggingen wendt. Het grootste aantal (44%) is van plan om in 2023 meer te alloceren aan infrastructuur, 43% aan private equity en 36% aan private debt.

Alternatieve allocaties zijn ook een tactiek om het risico te beperken, aangezien tweederde van de instellingen zegt dat een portefeuille bestaande uit 60% aandelen, 20% vastrentende waarden en 20% alternatieven waarschijnlijk beter zal presteren dan traditionele 60/40 portefeuilles.

Portfolio: Tactische herpositionering in markt die vraagt om actief beheer

Zestig procent meldt dat hun actieve beleggingen de afgelopen 12 maanden beter hebben gepresteerd dan de benchmark en erkent de beperkingen van passieve beleggingen in tijden van volatiliteit. Gezien de vooruitzichten voor 2023 gelooft 74% dat de markt in 2023 de voorkeur zal geven aan actieve managers.

Beleggers zullen waarschijnlijk private activa zoeken om verlichting te brengen aan de aandelenkant van de portefeuilles, aangezien ongeveer de helft (48%) denkt dat private markten een veilige haven zullen bieden in een recessie. Het vertrouwen in deze beleggingscategorie is gestaag toegenomen sinds de vooruitzichten van Natixis IM voor 2021, toen slechts 35% het daarmee eens was, en 2022, toen 45% hetzelfde dacht.

Binnen de aandelensector zijn institutionele beleggers het meest geneigd hun allocaties aan Amerikaanse aandelen te verhogen (41%), gevolgd door aandelen uit Azië (33%) en opkomende markten (33%).

Wat de opkomende markten betreft, zien zij de beste groeikansen in Azië ex-China. Twee derde (66%) is het ermee eens dat de opkomende markten te afhankelijk zijn van China en 74% denkt dat de geopolitieke ambities van China de aantrekkingskracht van het land voor beleggers hebben verminderd.