Vanguard: Wereldeconomie volgend jaar in teken van terugdringen inflatie

Vanguard: Wereldeconomie volgend jaar in teken van terugdringen inflatie

Inflatie Vooruitzichten
Wereld.jpg

De gestabiliseerde wereldwijde consumptie, de cyclische versnelling van de demografische en geopolitieke trends en de snelle monetaire verkrapping wijzen op een moeilijker macro-economisch klimaat in 2023, dat de inflatie zal helpen drukken. Dat stelt vermogensbeheerder Vanguard in zijn vooruitblik op 2023.

De alsmaar stijgende inflatie was het centrale thema voor 2022. De hoge inflatie bleek ook hardnekkiger en breder dan verwacht. De komende maanden zullen de centrale banken alles op alles zetten om deze te bestrijden.

In veel sectoren is er nog steeds geen evenwicht tussen vraag en aanbod. Aan de ene kant zijn de internationale toeleveringsketens nog altijd niet volledig hersteld van de coronapandemie en aan de andere kant ondersteunen de sterke balansen van huishoudens en bedrijven de vraag. Maar de oorlog in Oekraïne duurt voort, waardoor de prijzen van energie- en voedselgrondstoffen opnieuw kunnen stijgen. En effectief monetair beleid vereist goede besluitvorming, goede communicatie en veel geluk. In het huidige klimaat ontbreekt het stukje geluk. Dat is lastig voor beleidsmakers wier budgettaire en monetaire instrumenten minder effectief zijn in het bestrijden van schokken aan de aanbodzijde. 

Centrale banken bereiken doel in 2024 of 2025

Voor 2023 gaat Vanguard uit van een wereldwijde recessie door de inspanningen om de inflatie terug te dringen. Of die recessie mild of significant zal zijn maakt op zich weinig uit voor wie erdoor wordt getroffen. Maar zonder agressief ingrijpen bestaat het gevaar dat huishoudens en bedrijven meer schade lijden als de inflatie zich verankert en langer aanhoudt dan de pijn van een recessie.

Vanguard verwacht dat de groei in de meeste grote economieën buiten China eind 2023 vlak of licht negatief is. De werkloosheid stijgt in de loop van het jaar waarschijnlijk, maar niet zo sterk als tijdens de recessie van 2008 en 2020. Door dit banenverlies en een afnemende consumentenvraag neemt de inflatie in 2023 waarschijnlijk af.

Vanguard gelooft niet dat de centrale banken in 2023 hun doelstelling van 2% inflatie halen, realistischer is dat dat eerder voor 2024 of 2025 zal zijn. Een herziening van de doelstellingen is voorlopig niet aan de orde: in tijden van hoge inflatie kan dat schadelijke gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid van de centrale banken en voor de inflatieverwachtingen.

Betere dagen in het verschiet voor obligaties

De markten waren aanvankelijk traag met het inprijzen van de hogere rentes van de centrale banken. Nu geloven ze dat de meeste centrale banken ver voorbij hun neutrale beleidsrente moeten gaan – de rente die accommoderend noch als restrictief wordt beschouwd – om de inflatie te beteugelen.

De uiteindelijke rentepiek en het aanhouden van de beleidsrentes hangen sterk af van het verloop van de inflatie en bepalen hoe hoog de obligatierente oploopt. Hoewel de stijgende rente op korte termijn pijnlijk is voor beleggers, heeft de hogere startrente de rendementsverwachtingen van Vanguard voor Amerikaanse en internationale obligaties meer dan verdubbeld. 

Voor beleggers in euro gaat Vanguard er nu van uit dat obligaties uit de eurozone in de komende tien jaar 2,2% tot 3,2% per jaar renderen, vergeleken met de -0,5% tot 0,5% jaarlijkse rendementen die Vanguard een jaar geleden voorspelde.

Voor wereldwijde obligaties (exclusief obligaties uit het eurogebied, afgedekt naar euro's) verwacht de vermogensbeheerder voor de komende tien jaar een rendement van 2,1% tot 3,1% per jaar, vergeleken met de prognose van -0,5% tot 0,5% per jaar twaalf maanden geleden. Voor beleggers met een voldoende lange tijdshorizon betekent dit dat hun vermogen aan het eind van het decennium groter zou moeten zijn dan in de vorige prognose van Vanguard.

In bedrijfsobligaties zijn de waarderingen aantrekkelijk, maar de toenemende kans op een recessie en dalende winstmarges leiden tot hogere spreads op korte termijn. Hoewel exposure naar bedrijfsobligaties kan leiden tot meer volatiliteit, kunnen ze een plaats krijgen in de portefeuilles omwille van het hogere verwachte rendement dan staatsobligaties en de lage correlatie met aandelen.

Verwachtingen bijstellen voor aandelen

De stijgende rente, de inflatie en de geopolitieke risico's hebben beleggers gedwongen om hun rooskleurige verwachtingen voor de toekomst te herzien. Het positieve punt is dat de bear market van dit jaar de vooruitzichten heeft verbeterd voor aandelen wereldwijd, waarbij de projecties van het Vanguard Capital Markets Model® (VCMM) suggereren dat er buiten de VS meer kansen zijn.

Voor eurobeleggers berekent het VCMM dat aandelen uit de eurozone de komende tien jaar waarschijnlijk 4,9% tot 6,9% per jaar renderen, en wereldwijde aandelen (ex-eurozone, ongedekt) 3,7% tot 5,7%. Wereldwijd liggen de rendementsverwachtingen van Vanguard voor aandelen 2,25 procentpunt hoger dan vorig jaar rond deze tijd.

Op de Amerikaanse markt zijn waarde-aandelen redelijk gewaardeerd ten opzichte van groeiaandelen, en small cap stocks zijn aantrekkelijk ondanks verwachtingen voor een zwakkere groei op korte termijn. De vooruitzichten voor de wereldwijde aandelenrisicopremie zijn nog steeds positief met 1 tot 3 procentpunten, maar lager dan vorig jaar door een snellere stijging van de verwachte obligatierendementen.