Vanguard: Waarom het loont om belegd te blijven

Vanguard: Waarom het loont om belegd te blijven

Aandelen
Beursvloer (02)

Met de stortvloed aan negatief economisch nieuws is het verleidelijk om uit je beleggingen te stappen. Maar op basis van de marktgeschiedenis zegt Vanguard-CIO Greg Davis dat het beter is om geïnvesteerd te blijven.

Of de bodem van de aandelenmarkt al is bereikt, is lastig te zeggen. Wie denkt de markt te kunnen tomen, komt in de meeste gevallen van een koude kermis thuis: je moet niet alleen gelijk hebben wanneer je uit de markt stapt, je moet ook weten wanneer je er weer instapt.

Een succesvolle timing van de aandelenmarkt is bijna onmogelijk, onder meer omdat de beste handelsdagen meestal samenvallen met de slechtste.

Een paar van die rallydagen missen heeft een verrassend grote impact. Een duik in marktgegevens die teruggaan tot 1928 laat zien dat als je aan de zijlijn stond tijdens de beste 30 handelsdagen in die periode, je slechts de helft van het rendement zou hebben gerealiseerd. Met andere woorden, het loont om belegd te blijven, juist wanneer dat het moeilijkst is.

Volgens Vanguard verkeren de belangrijkste economieën momenteel nog niet in een recessie, maar de verwachting is wel dat Europa tegen het einde van 2022 of begin 2023 in een milde recessie terechtkomt. Voor het VK ziet Vanguard dat in 2023 gebeuren, maar deze zal wellicht milder zijn dan eerder gedacht als gevolg van de onlangs aangekondigde beleidsplannen. Voor de VS gaat Vanguard uit van een relatief milde recessie in de komende 24 maanden.

Voor de Chinese economie is de kans klein dat hij aan de formele definitie van een recessie voldoet, maar de groei komt waarschijnlijk onder de consensus uit. De bereidheid van de Chinese beleidsmakers om steunmaatregelen te nemen en op een gegeven moment hun nulcovid-beleid te versoepelen, zal gevolgen hebben voor de aanhoudende beperkingen in de toeleveringsketen en uiteindelijk voor de binnenlandse en mondiale groei.

Dat gezegd hebbende, financiële markten hebben de neiging om vooruit te kijken: een recessie is misschien al ingeprijsd. Toch is het goed om op koers te blijven met een beleggingsaanpak die is gericht op lage kosten en diversificatie. Op lange termijn heeft een gestage, strategische aanpak zich keer op keer bewezen - in perioden van hoge inflatie, lage inflatie, bullmarkten, bearmarkten en diverse conjunctuurcycli.

Natuurlijk is het menselijk om volatiele perioden zoals deze goed in de gaten te houden. En iedereen is uniek wat betreft zijn leefsituatie, financiën, tijdshorizon en zin voor risico. Een financieel adviseur kan nuttig zijn als je je ongemakkelijk voelt bij je beleggingsplan en de mate van risico die je neemt.

Het is immers al een zwaar jaar geweest voor gediversifieerde portefeuilles: de correlatie tussen aandelen en obligaties nam dit jaar toe, en dus hebben de diversificatievoordelen een knauw gekregen. Maar dat is in het verleden wel eens eerder gebeurd. Vaker en op lange termijn speelden obligaties een stabiliserende rol in een portefeuille tijdens perioden van onrust op de aandelenmarkt. Dat was zo ongeacht het niveau van de obligatierente, dus het is voorbarig om de dood van de traditionele evenwichtige portefeuille te verkondigen.

Naast het diversificatievoordeel zorgen vastrentende effecten ook voor inkomsten. Gezien de stijging van de rente zijn de verwachte rendementen bij Vanguard voor wereldwijde obligaties de komende tien jaar sinds september 2021 met bijna 2 procentpunten gestegen. Het aanhouden van obligaties heeft nu nog meer zin, en ze spelen nog steeds een belangrijke rol in een goed gediversifieerde portefeuille.

Er is één groot pluspunt aan de dalende markten: ze zijn vooral gunstig voor jongere beleggers. Door de recente verkoopgolf liggen de aandelenmarkten nu dicht bij de reële waarde. In de vastrentende markten veroorzaken stijgende rentes weliswaar pijn op korte termijn, maar de hogere rentes hebben de rendementsverwachtingen verhoogd.

Wie zich in de opbouwfase van zijn portefeuille bevindt, kan kopen tegen lagere prijzen. Daarom is het essentieel dat beleggers zich bij moeilijke marktomstandigheden, zoals nu, blijven richten op hun langetermijndoelstellingen en niet geobsedeerd raken door hun huidige rekeningsaldo.

Het handhaven van een brede diversificatie met behulp van voordelige beleggingsfondsen en ETFs om op koers te blijven, is een geschikte manier om te profiteren van de kracht van compounding. Einstein zou samengestelde interest het achtste wereldwonder hebben genoemd. Het cumulatieve effect van kleine stijgingen in de tijd is verbazingwekkend. Maar die samengestelde rente krijg je enkel als je belegt.