HFR: HFRI 500 stijgt in augustus terwijl aandelen dalen

HFR: HFRI 500 stijgt in augustus terwijl aandelen dalen

Aandelen
Beursvloer (01)

Hedgefondsen stegen in augustus terwijl de Amerikaanse aandelenmarkten daalden. Sterke winsten binnen de maand werden omgebogen met dalingen tegen het einde van de maand, toen de Federal Reserve waarschuwde dat agressieve monetaire beleidsmaatregelen nodig zouden zijn om de generatie-inflatie terug te dringen. De belegbare HFRI 500 Fund Weighted Composite Index is in de loop van de maand met +0,5 procent gestegen, waardoor de daling van 2022 is teruggebracht tot -2,5 procent.

De winsten zijn te danken aan een herstel van de Macro en Event Driven strategieën, volgens gegevens die vandaag zijn gepubliceerd door HFR®, de gevestigde wereldleider op het gebied van indexering, analyse en onderzoek van de wereldwijde hedgefondssector. De HFRI Fund Weighted Composite Index® steeg in augustus eveneens met +0,5 procent, aangevoerd door kwantitatieve, trendvolgende Macro CTA-strategieën en valuta-exposure.

De spreiding van de prestaties van hedgefondsen is in augustus kleiner geworden: het hoogste deciel van de HFRI-componenten is gemiddeld met +6,5 procent gestegen, terwijl het laagste deciel gemiddeld met -12,3 procent is gedaald, wat neerkomt op een spreiding van 18,8 procent tussen de hoogste en de laagste waarde.

Ter vergelijking: in juli bedroeg de dispersie ten aanzien van de hoogste en laagste waarde 22,8 procent en in juni 22,5 procent. In de eerste acht maanden van het jaar is het hoogste deciel van de HFRI gemiddeld met +36,7 procent gestegen, terwijl het laagste deciel gemiddeld met -29,7 procent is gedaald, wat neerkomt op een dispersie ten aanzien van de hoogste en laagste waarde van 66,4 procent. Bijna 45 procent van de hedgefondsen boekte in augustus een positieve resultaat.

Macrostrategieën bleven over de afgelopen twaalf maanden sterk presteren ondanks ruime dalingen op de aandelenmarkten, stijgende rentetarieven en een toenemende volatiliteit, aangevoerd door grondstoffen, kwantitatieve, trendvolgende CTA-strategieën en op valuta gerichte posities, terwijl de Amerikaanse dollar sterke winsten boekte.

De belegbare HFRI 500 Macro-index steeg met +2,6 procent over de maand en breidde de prestaties over de afgelopen twaalf maanden uit tot +14,8 procent. De HFRI Macro-index steeg in augustus eveneens met +1,6 procent, waarbij de prestaties van de Macro-substrategieën werden aangevoerd door de HFRI 500 Macro: Commodity Index, die in augustus met +6,5 procent is gestegen, en de HFRI 500 Macro: Multi-Strategy Index, die met +3,1 procent is gestegen, terwijl de HFRI 500 Macro: Currency Index tijdens de maand met +2,8 procent is gestegen. In de eerste acht maanden van 2022 werd de winst van de Macro-substrategieën aangevoerd door de HFRI 500 Macro: Commodity Index, die met +45,2 procent is gestegen, en de HFRI 500 Macro Systematic Diversified Index, die met +17,7 procent is gestegen.

Event-Driven strategieën, die vaak gericht zijn op out-of-favor, deep value aandelenposities en speculatie op fusies en overnames, zijn ook in augustus gestegen. De HFRI Event-Driven (Total) Index steeg tijdens de maand met +0,8 procent, terwijl de belegbare HFRI 500 Event-Driven Index met +0,4 procent steeg. De winsten van de ED substrategieën werden aangevoerd door de HFRI 500 ED: Multi-Strategy Index, die met +1,6 procent steeg, en de HFRI 500 ED: Merger Arbitrage Index, die in de loop van de maand met +1,2 procent steeg.

Vastrentende, rentegevoelige strategieën boekten in augustus gemengde resultaten na de waarschuwing van de Amerikaanse Federal Reserve dat agressieve monetaire beleidsmaatregelen nodig zouden zijn om de generatie-inflatie terug te dringen. De HFRI Relative Value (Total) Index ging in de maand met +0,8 procent vooruit, terwijl de belegbare HFRI 500 Relative Value Index +0,2 procent bijschreef. De HFRI 500 RV: Multi-Strategy Index steeg in augustus met +2,2 procent, terwijl de HFRI 500 RV: Convertible Arbitrage Index +1,2 procent hoger uitkwam.

Equity Hedge fondsen, die long en short beleggen in gespecialiseerde substrategieën, lieten in augustus dalingen optekenen toen de aandelenmarkten scherp daalden, waardoor de hoge winsten van de voorgaande maand werden tenietgedaan. De belegbare HFRI 500 Equity Hedge Index daalde met -1,0 procent, terwijl de HFRI Equity Hedge (Total) Index een krappe daling van -0,2 procent liet optekenen. De prestaties van de EH-substrategie werden geleid door de HFRI EH: Energy Basic Materials Index, die in de loop van de maand met +3,25 procent steeg, wat gedeeltelijk teniet werd gedaan door de HFRI EH: Quantitative Directional Index, die met -3,2 procent daalde.

De strategieën voor liquide alternative icbe's gingen er in augustus op vooruit. De HFRX Market Directional Index steeg met +1,6 procent, terwijl de HFRX Global Hedge Fund Index met +0,95 procent steeg, aangevoerd door de HFRX Event Driven Index, die in de loop van de maand een rendement van +1,66 procent boekte. Risicopremiestrategieën lieten in augustus gemengd resultaten optekenen. De HFR Bank Systematic Risk Premia Commodity Index steeg met +3,44 procent, wat werd tenietgedaan door de daling van -13,5 procent van de HFR Bank Systematic Risk Premia Rates Index. De HFRI Diversity Index steeg in augustus met +1,4 procent, terwijl de HFRI Women Index met +0,23 procent steeg.

"Hedgefondsen navigeerden opnieuw met succes door de dalingen op de aandelenmarkten, de stijgende rentevoeten, de generatie-inflatie en de toegenomen verwachtingen voor een agressief monetair beleid, en boekten in augustus een sterke, omgekeerd gecorreleerde winst, waarmee ze de sterke stijging van juli doorzetten. De gerealiseerde volatiliteit werd aangedreven door een scherpe ommekeer van het sentiment tijdens de maand. De eerste helft van de maand werd aangedreven door het aanhoudende risk-on sentiment van juli, terwijl de tweede helft werd aangedreven door krachtige risk-off trends als gevolg van de toegenomen verwachtingen voor agressieve monetaire verkrapping door de Amerikaanse Federal Reserve om de generatie-inflatie terug te dringen," verklaarde Kenneth J. Heinz, President van HFR.

“De krachtige trends die 2022 hebben gedomineerd, worden voortgezet. De macro-economische en geopolitieke risico's blijven hoog waarbij beheerders effectief navigeren door snel evoluerende, dynamische en volatiele marktcycli in aandelen, vastrentende waarden, valuta's en grondstoffen. Beheerders die hebben aangetoond dat zij met hun solide strategie in staat zijn deze dynamische, veranderlijke en volatiele omstandigheden te doorstaan, zullen waarschijnlijk kapitaal aantrekken van toonaangevende wereldwijde financiële instellingen die hun renterisico willen beperken en hun kapitaal willen behouden, maar ook een opportunistische blootstelling aan deze krachtige markttrends en -omstandigheden willen genereren."