ABN AMRO MeesPierson: Sterker onderwogen in aandelen vanwege risico recessie

ABN AMRO MeesPierson: Sterker onderwogen in aandelen vanwege risico recessie

Aandelen Recessie (dreiging)
Recessie2.jpg
  • Economische teruggang rechtvaardigt verschuiving naar defensievere portefeuilleaccenten
  • Aandelenpositionering verlaagd naar sterkere onderweging
  • Kwalitatief hoogwaardige obligaties verhoogd van onderwogen naar neutraal 

Nu het beleggingsklimaat verder verslechtert en zowel in Europa als de VS een recessie in het verschiet ligt, kiest ABN AMRO MeesPierson ervoor de defensieve accenten in haar beleggingsportefeuille aan te scherpen. Zo is in de aandelenallocatie gekozen voor een sterkere onderweging; de opbrengsten hiervan komen ten goede aan liquiditeiten. Ook heeft de private bank besloten de positionering in kwalitatief hoogwaardige obligaties te versterken, ten koste van liquiditeiten.

“We verwachten dat de komende periode in het teken blijft staan van hoge inflatie en rentestijgingen en dat bedrijfswinsten en consumentenuitgaven verder onder druk komen te staan”, zegt Richard de Groot, hoofd van het Global Investment Centre van ABN AMRO.

“Het ziet ernaar uit dat de economie in de eurozone in de komende kwartalen in een recessie belandt. De rally in juli en augustus werd volgens ons dan ook niet gerechtvaardigd door de economische ontwikkelingen. Daarom hebben we besloten onze blootstelling aan aandelen verder te verlagen, tot een sterkere onderweging. Tegelijkertijd breiden we onze positionering in kwalitatief hoogwaardige obligaties iets uit.”

Hoewel ook de VS naar verwachting niet aan een recessie ontkomt, verwacht ABN AMRO MeesPierson dat de economische teruggang daar niet zo fors zal zijn als in Europa. De sombere economische vooruitzichten in Europa worden verergerd door de Europese afhankelijkheid van Russische energie.

Op regioniveau handhaaft de private bank daarom haar voorkeur voor de VS boven Europa. Op sectorniveau blijft ABN AMRO MeesPierson bij haar voorkeur voor defensievere sectoren, zoals gezondheidszorg en consumptiegoederen. De bank staat terughoudend tegenover sectoren met een grotere afhankelijkheid van economische groei, zoals luxegoederen & diensten, industrie en communicatiediensten.

ABN AMRO MeesPierson stelt verder vast dat de hogere rente op obligaties betekent dat deze beleggingscategorie weer interessanter wordt ten opzichte van spaargeld. De bank heeft daarom haar positie in kwalitatief hoogwaardige obligaties uitgebreid, van onderwogen naar neutraal. Daarmee blijft de bank onderwogen in obligaties als algehele beleggingscategorie, zij het in mindere mate dan hiervoor.