ABN AMRO MeesPierson: Positionering in aandelen verlaagd

ABN AMRO MeesPierson: Positionering in aandelen verlaagd

Aandelen
Aandelenkoersen
  • Neutrale aandelenpositionering aangepast naar onderwogen
  • Lagere aandelenweging gaat hand in hand met defensievere sectorpositionering
  • Obligaties nog steeds licht onderwogen, maar ook hier worden risico’s afgebouwd

Vooruitzichten voor aandelen minder gunstig

ABN AMRO MeesPierson heeft besloten meer defensieve accenten aan te brengen in de beleggingsportefeuille. Zo is de aandelenpositionering verlaagd van neutraal naar onderwogen. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan liquiditeiten. De positionering in obligaties als algehele beleggingscategorie (licht onderwogen) wordt gehandhaafd, maar ook hier zet de private bank stappen om risico’s te verminderen. Zo wordt in gelijke mate gesneden in minder kredietwaardige bedrijfsobligaties (high yield) en schulden uit opkomende landen (emerging market debt; EMD). Ook deze opbrengsten worden toegevoegd aan liquiditeiten.

“Met de eerste helft van 2022 achter ons is het duidelijk dat het voor beleggers een moeilijk jaar is en blijft,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “We zien dat de inhaalgroei die eerder voor een economische opleving zorgde, gedwarsboomd wordt door inflatie. Centrale banken nemen nu forse stappen, in de vorm van renteverhogingen en verdere verkrapping van het monetaire beleid. Dat heeft een drukkend effect op de economische groei.

Wij denken dat een recessie waarschijnlijk vermeden kan worden. Maar we denken wel dat we te maken krijgen met een periode van zeer lage groei in Europa en nauwelijks groei in de VS. Gezien het economische plaatje en onze verwachting dat de winstgevendheid van bedrijven verslechtert, hebben we besloten de aandelenallocatie te verlagen van neutraal naar onderwogen.”

Defensievere sectorpositionering

Naast de verlaging van de aandelenweging kiest ABN AMRO MeesPierson op sectorniveau voor een nog defensiever accent in de portefeuille. De private bank vermindert haar posities in de financiële sector (naar neutraal) en in de sector luxegoederen & diensten (naar onderwogen), terwijl zij haar posities verhoogt in de sectoren nutsbedrijven (naar neutraal), communicatiediensten (minder sterk onderwogen in vooral telecom), gezondheidszorg (sterker overwogen) en industrie (minder sterk onderwogen).

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar voorkeur voor de sectoren gezondheidszorg en basismaterialen (beide overwogen). In de optiek van de bank is de sector gezondheidszorg minder kwetsbaar voor een recessie. Voor basismaterialen geldt, dat deze sector positief gekoppeld is aan de inflatie: de sector staat namelijk bloot aan de prijsontwikkeling van grondstoffen en fysieke activa.

Afbouw van risico’s in obligatieportefeuille

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar allocatie naar obligaties als algehele beleggingscategorie (licht onderwogen). Wel verlaagt de bank ook de risico’s in de obligatieportefeuille.

Wessels: “We kiezen ervoor om posities in high-yield bedrijfsobligaties en schuldpapier uit opkomende markten te verkleinen. Deze risicovollere obligatiesegmenten zijn erg kwetsbaar in het geval van een economische neergang en wanneer de rente in de VS stijgt. Door de hogere rente zijn veilige staatsobligaties de afgelopen tijd juist weer interessanter geworden. In april hebben we onze positie daarin wat opgehoogd. Maar wat ons betreft is het nu nog te vroeg om die positie verder uit te breiden; we blijven nog licht terughoudend op staatsobligaties.”