Pensioenfonds Blue Sky Group wil pensioenverplichtingen overdragen aan Centraal Beheer APF

Pensioenfonds Blue Sky Group wil pensioenverplichtingen overdragen aan Centraal Beheer APF

Pensioenfondsen Pensioen
Pensioen (04) sparen geld

Het bestuur van pensioenfonds Blue Sky Group wil de bezittingen en pensioenverplichtingen van het pensioenfonds overdragen aan Centraal Beheer APF. Deze overdracht heeft betrekking op circa 355 (oud-)medewerkers van Blue Sky Group.

Het over te dragen pensioenvermogen bedraagt circa € 100 miljoen. Voor medewerkers van Blue Sky Group vindt de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2022 plaats in de vorm van een nieuwe pensioenregeling bij BeFrank/elipsLife.

Nieuwe pensioenuitvoerder

Het pensioenfondsbestuur heeft samen met haar adviseur in de zomer van 2021 een selectietraject doorlopen, waarbij uiteindelijk de keuze is gevallen op Centraal Beheer APF. Het voornemen is dat de collectieve waardeoverdracht per 1 augustus 2022 plaatsvindt, na positieve advisering door het verantwoordingsorgaan en na goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Pensioenfonds Blue Sky Group wordt vervolgens geliquideerd.

Margriet Adema, onafhankelijk voorzitter van pensioenfonds Blue Sky Group: “Na een uitgebreid selectietraject bleek Centraal Beheer APF met de kring DB Koopkracht de juiste oplossing voor onze opgebouwde aanspraken. De uitgangspunten van deze kring passen bij onze wensen en eisen. Het gevoerde beleid en de dekkingsgraad sluiten nauw aan bij ons pensioenfonds. Hiermee bieden we onze deelnemers een efficiënte en toekomstbestendige oplossing bij een APF met een solide basis. We dragen de pensioenverplichtingen in vertrouwen over aan Centraal Beheer APF”.