Blue Sky Group kiest voor BeFrank als pensioenuitvoerder voor haar eigen pensioenregeling

Blue Sky Group kiest voor BeFrank als pensioenuitvoerder voor haar eigen pensioenregeling

Pensioenfondsen Pensioen
Pensioen (03)

Blue Sky Group heeft per 1 januari een nieuwe pensioenregeling en pensioenuitvoerder gekozen voor haar medewerkers.

Nieuwe pensioenopbouw is in de vorm van een beschikbare premieregeling sinds begin dit jaar ondergebracht bij BeFrank. De tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioenen gaan over naar Centraal Beheer APF.

Nieuwe pensioenuitvoerder BeFrank

Samen met de ondernemingsraad en adviseurs is een uitvoerig selectieproces doorlopen, waarbij uiteindelijk de keuze is gevallen op BeFrank. Blue Sky Group ziet BeFrank als een moderne en gedegen partij, die zichzelf heeft bewezen in de markt voor de uitvoering van beschikbare premieregelingen.

Nieuwe pensioenregeling

De directie van Blue Sky Group was al geruime tijd in overleg met Pensioenfonds Blue Sky Group en de ondernemingsraad over de toekomst van hun pensioenregeling en de uitvoering daarvan. Aanleiding daarvoor waren onder andere de gestegen pensioenlasten, de aankomende wijzigingen in het pensioenstelsel en de toenemende bestuursdruk binnen het pensioenfonds. Blue Sky Group is daarom op zoek gegaan naar een toekomstbestendig alternatief. De nieuwe pensioenregeling is een individuele beschikbare premieregeling (IDC) op basis van een 2%-rekenrente premiestaffel. ”Hiermee is een grote stap richting het nieuwe pensioenstelsel gezet”, aldus Bottinga.

Pensioenfonds Blue Sky Group draagt de tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioenen over Tegelijkertijd is het bestuur van het pensioenfonds in de zomer van 2021 op zoek gegaan naar een nieuwe pensioenuitvoerder voor de opgebouwde pensioenen. Bottinga: “Het is belangrijk dat het pensioenfonds haar eigen weg heeft kunnen bewandelen en in staat is gesteld de volgens haar beste keuzes voor haar deelnemers voor de opgebouwde pensioenen te kunnen maken. Het pensioenfonds heeft de keuze gemaakt om de pensioenen per 1 augustus 2022 over te dragen aan Centraal Beheer APF”.