LGIM: Goede vooruitzichten voor aandelen en Chinese high yield-obligaties

LGIM: Goede vooruitzichten voor aandelen en Chinese high yield-obligaties

Obligaties Aandelen China
China 5.png

Vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) is voor 2022 positief over (groei)aandelen en sommige Chinese high yield-obligaties. Over andere schuld uit opkomende markten is LGIM voorzichtiger, omdat sommige emittenten de hoge inflatie kunnen gaan voelen. Dat schrijft hoofd Asset Allocatie Emiel van den Heiligenberg van LGIM in de outlook voor 2022.

Onderzoek van het team van Van den Heiligenberg van LGIM wijst uit dat risicovolle beleggingen als aandelen niet per definitie slecht presteren als de economie zich later in de cyclus bevindt. “Wij denken dat het risico op een recessie in de komende 12 maanden slechts marginaal zal toenemen ten opzichte van het huidige nulpunt, tenzij zich een belangrijke staartrisico-gebeurtenis voordoet”, schrijft Van den Heiligenberg.

Hij wijst er bovendien op dat bedrijven er tot dusverre in geslaagd zijn de hoge inflatie door te berekenen aan klanten. “Andere factoren waardoor we positief zijn over aandelen, zijn de positionering en het sentiment onder beleggers, die niet al te uitbundig lijken. Waarderingen zijn volgens ons niet buitensporig hoog.”

Bij bedrijfsobligaties zijn volgen LGIM de spreads dusdanig krap waardoor het risico dat beleggers nemen niet voldoende wordt gecompenseerd. Ook zijn sommige bedrijven gevoelig voor hoge inflatie. Sommige bedrijfsobligaties zijn echter wel aantrekkelijk. “De Chinese markt voor high yield- obligaties stond in 2021 onder enorme druk: de koersen zijn sinds mei met bijna 40% gedaald. Wij denken dat dit een kans is om een distressed asset te kopen.”

Risico’s in 2022 zijn volgens LGIM meer ‘hawkish’ centrale banken, zeepbellen in beleggingscategorieën, een heropleving van COVID-19-risico's zoals recent door de omikronvariant, en geopolitieke strubbelingen. Een voorbeeld is volgens Van den Heiligenberg Frankrijk. “Met de Franse verkiezingen in het vooruitzicht, denken we dat de risico’s niet voldoende zijn ingeprijsd, waardoor we voorstander zijn van een shortpositie in Franse staatsobligaties.”