T. Rowe Price: Risico van aanhoudend hoge inflatie in eurozone was in 20 jaar niet zo groot

T. Rowe Price: Risico van aanhoudend hoge inflatie in eurozone was in 20 jaar niet zo groot

Inflatie Eurozone ECB
euro (1).png
  • De gasprijzen stijgen in de eurozone veel sneller dan in de VS, waardoor in de muntunie inflatoire druk ontstaat
  • Hoewel het waarschijnlijk is dat de inflatie in de eurozone uiteindelijk zal dalen, is het risico van aanhoudend hoge inflatie groter dan in de afgelopen twee decennia 
  • De ECB zal zich waarschijnlijk verzetten tegen een renteverhoging en de stijgende inflatie gebruiken om de inflatieverwachtingen bij te stellen, waardoor zij een andere koers zal varen dan de Fed en de BoE
De eurozone wordt geconfronteerd met inflatiedruk als gevolg van stijgende gasprijzen. De Europese Centrale Bank (ECB) zal zich waarschijnlijk verzetten tegen een renteverhoging en in plaats daarvan de hogere inflatie gebruiken om de inflatieverwachtingen in de muntunie bij te stellen. Hierdoor zal de ECB een andere koers varen dan de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England, met gevolgen voor de activaprijzen in de eurozone, de VS en het VK, stelt Tomasz Wieladek, internationaal econoom bij T. Rowe Price.
 
1611 T Rowe Price
 
Bedrijven berekenen hogere energiekosten door aan consument
 
In veel Europese landen zijn de gas- en elektriciteitsprijzen gedeeltelijk gereguleerd, hetgeen betekent dat wijzigingen in de gasprijzen slechts om de zoveel tijd aan de consument worden doorberekend. Evenzo zijn energiebedrijven vaak tijdelijk beschermd tegen stijgende prijzen. Uiteindelijk zullen echter zowel consumenten als energiebedrijven worden blootgesteld aan stijgende energieprijzen, en deze gespreide doorberekening betekent dat de inflatie in de eurozone waarschijnlijk nog zes maanden na de energieprijsschok op een hoog niveau zal blijven.
 
Schokken in de energieprijzen beïnvloeden de kerninflatie (CPI) in de eurozone. De hogere energiekosten waarmee bedrijven worden geconfronteerd, zullen ze doorberekenen aan de consument, zoals ze dat in het verleden ook hebben gedaan. Dit leidt tot een potentiële stijging van de prijzen van alle goederen en diensten, niet alleen van de energiecomponenten. Voor de meeste consumenten kan dit daarom – op z’n minst tijdelijk - aanvoelen als een breed gedragen inflatie. 
 
Energieprijsschokken kunnen leiden tot aanhoudende inflatie
 
Schokken in de energieprijzen zijn doorgaans van voorbijgaande aard. Meestal betreft het een eenmalige verschuiving in het prijspeil die normaal gesproken op een gegeven moment uit de inflatiedynamiek (de prijsverandering) verdwijnt. Er zijn echter verschillende kanalen waarlangs grote en aanhoudende energieprijsschokken tot permanente inflatie kunnen leiden. 
 
Een van die kanalen is het zogeheten tweede-ronde-effecten. Bij een sterke stijging van de inflatie kunnen werknemers compensatie vragen in de vorm van loonstijgingen. Hogere loonstijgingen zullen, indien zij niet gepaard gaan met een hogere productiviteit, op hun beurt waarschijnlijk leiden tot een hogere toekomstige inflatie. Dit zal er op zijn beurt toe leiden dat werknemers het jaar daarop opnieuw om een hogere loonstijging zullen vragen. Op deze zelfversterkende manier kan een eenmalige energieschok leiden tot een blijvend hogere inflatie.
 
ECB stelt inflatieverwachtingen bij 
 
De ECB was een van de eerste centrale banken die het monetaire beleid verkrapte in reactie op de energieprijsschokken van zowel 2008 als 2011. Beide maatregelen waren echter ongelukkig getimed: De eerste vond plaats vlak voor de wereldwijde financiële crisis, en de tweede vlak voor de Europese staatsschuldencrisis. De ECB zal van het verleden geleerd hebben, en Wieladek denkt dat de beleidsreactie deze keer anders zal zijn. In tegenstelling tot de Federal Reserve en de Bank of England denkt hij dat de ECB de huidige inflatierisico's zal ondervangen en ze zelfs zal gebruiken om de inflatieverwachtingen en de inflatiedynamiek in de eurozone bij te stellen.
 
In het afgelopen decennium bedroeg de onderliggende inflatiedruk in de eurozone 1% in plaats van de beoogde 2%. De ECB zal de rente waarschijnlijk laag en het beleid accommoderend houden om de inflatie dichter bij 2% te brengen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de activaprijzen: Terwijl de huidige tweejarige inflation linked bunds al een hogere inflatie voor de komende twee jaar inprijzen, staan de tienjarige inflation linked bunds nog steeds op een lager niveau, wat de visie weerspiegelt dat de ECB er niet in zal slagen de inflatiedynamiek terug te brengen naar 2%. 
 
Gezien de toezegging van de ECB, denkt Wieladek daarom dat 10-jaars inflation linked bunds nog steeds een goede waarde bieden. De Amerikaanse dollar en het Britse pond zullen in 2022 waarschijnlijk in waarde stijgen ten opzichte van de euro naarmate de Federal Reserve en de Bank of England hun beleid aanscherpen, terwijl de ECB de rente waarschijnlijk nog lang laag zal houden.