Schroders: Climate Change stookt vuurtje onder verwarmingsindustrie op

Schroders: Climate Change stookt vuurtje onder verwarmingsindustrie op

Duurzaam beleggen Klimaatverandering ESG
Klimaatverandering.jpg

Beleggers in klimaatverandering zijn vooral op zoek naar bedrijven en sectoren die op een kantelpunt staan. Het varen van een nieuwe koers gaat doorgaans gepaard met groei die onvoldoende op waarde wordt geschat door de markten.

Soms nadert zo’n kantelpunt geleidelijk door technologische vooruitgang, zoals dat het geval was met zonne- en windenergie.

Maar ze kunnen ook abrupt optreden wanneer een bestaande technologie eenvoudigweg in de ban wordt gedaan, zoals binnenkort het geval kan zijn met fossiele verwarmingsketels.

Dat schrijft Isabelle Hervey-Bathurst, Global Sector Specialist bij Schroders.

Routekaart naar netto nul in 2050

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft een routekaart opgesteld om te komen tot netto nul CO2-uitstoot in 2050. Dat is belangrijk om de klimaatdoelen te verwezenlijken. Het rapport van de IEA maakt duidelijk dat de ontwikkeling van bestaande schone technologieën verder moet versnellen - en wel direct, niet morgen.

Tevens roept het agentschap op tot een ban op fossiele verwarmingsketels per 2025. Dat zou een enorme boost aan de verkoop van elektrische warmtepompen geven.

Verwarming: uitdaging en oplossing

Verwarming is een belangrijke bron van CO2-uitstoot. In Europa zijn gebouwen goed voor 35% van alle uitstoot en 40% van de energievraag. Tweederde van die - vooral fossiele - energie wordt gebruikt voor verwarming. Warmtepomptechnologie is beschikbaar en als warmtepompen met schone elektriciteit worden aangedreven, reduceren zij de CO2-uitstoot met 90% ten opzichte van een gasgestookte warmteketel.

Volgens de routekaart van de IEA zorgen warmtepompen in 2045 voor 50% van de warmtevraag. Warmtepompen zijn echter niet de enige manier om verwarming koolstofvrij te maken, waterstof kan ook een rol spelen, net als stadsverwarmingssystemen (een systeem om warmte die op een centrale locatie is opgewekt, te verdelen via geïsoleerde leidingen).

Er zijn zeker bepaalde delen van de wereld waar warmtepompen beter of slechter geschikt zijn, afhankelijk van factoren zoals de kosten van de technologie en hoe goed geïsoleerd het huizenbestand is. Dit verklaart waarom warmtepompen volop worden gebruikt in Scandinavië.

Maar het gaat er niet om welke technologie ‘wint': al deze technologieën zullen massaal moeten groeien. Waar de marktomstandigheden momenteel niet bevorderlijk zijn voor warmtepompen of andere koolstofarme oplossingen (bijvoorbeeld omdat gas een goedkopere optie is), zal waarschijnlijk een wortel-en-stokbeleid worden ingevoerd, zoals voorgesteld door het IEA.

Warm welkom voor de warmtepomp

De markt voor warmtepompen groeit de laatste jaren met lage enkele cijfers en de penetratiegraad van warmtepompen blijft nog ruim onder de 10% buiten de Scandinavische landen. In Nederland en België is de penetratiegraad nog maar 2%.

Een beleidswijziging, zoals voorgesteld door de IEA, kan een revolutie in deze markt ontketenen.