DWS: Pensioenfondsen omarmen de S-pijler in ESG

DWS: Pensioenfondsen omarmen de S-pijler in ESG

Duurzaam beleggen Pensioenfondsen ESG
Duurzaam (1) klimaat.jpg

De 'S'-pijler van ESG wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Create-Research en DWS. De coronacrisis heeft de S-pijler verder naar de voorgrond geduwd, stelt 59% van de geënquêteerde pensioenfondsen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 66% van de respondenten van plan is om de komende drie jaar meer kapitaal toe te wijzen aan indexfondsen in de S-pijler.

Daarnaast geeft 67% van de pensioenfondsen aan dat ze hun passieve manager kiezen op basis van de staat van dienst van die manager op het gebied van de uitvoering van de sociale agenda van hun klanten.

CREATE-Research, het onderzoeksbureau dat de peiling deed, heeft 142 pensioenfondsen in 17 landen waaronder Nederland, met een collectief beheerd vermogen van 2100 miljard euro geënquêteerd. Veertig van deze fondsen hebben vervolgens deelgenomen aan interviews om het onderzoek meer kwalitatieve diepgang te geven.

Bijna een kwart (22%) van de respondenten meldt dat hun passieve S-pijlerfondsen het beter deden tijdens de crash van maart 2020 dan de bredere markt. Meer dan een derde van de geënquêteerden (36%) probeert de moeilijk te modelleren staartrisico’s te beheren door te beleggen in de S-pijler.

Dit is het vierde jaar dat DWS het onderzoek sponsort, waarin ook in grote lijnen wordt onderzocht in hoeverre pensioenfondsen gebruik maken van passief beleggen.'Dit onderzoek toont niet alleen aan dat pensioenfondsen passief beleggen blijven omarmen, maar ook de groeiende invloed van ESG en het belang van de 'S'-pijler daarbinnen', aldus Simon Klein, DWS Global Head of Passive Sales.

Amin Rajan, directeur Create-Research: 'Uit ons onderzoek blijkt dat de pandemie verborgen tekortkomingen in de huidige markteconomieën aan het licht brengt, maar ook hoe de 'S'-pijler van ESG een steeds belangrijker rol speelt bij het tackelen van die tekortkomingen.'