Robeco: Hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en energieopslag profiteren van China's klimaatambities

Robeco: Hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en energieopslag profiteren van China's klimaatambities

China Energietransitie
Duurzaam (9) electrische auto energietransitie.jpg

Vermogensbeheerder Robeco ziet kansen voor hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en energieopslag nu China ambieert om in 2060 CO2-neutraal te zijn. Dat schrijft Jie Lu, Head of Investments China van de asset manager.

Hij stelt dat China’s ambitie om in 2060 CO2-neutraal te zijn een prestatie van formaat is en verstrekkende gevolgen kan hebben, maar dat de ‘gigantische uitdagingen die de transitie met zich meebrengt, ook veel beleggingskansen kan opleveren’.

Op dit moment ziet Robeco kansen op drie belangrijke terreinen. Naar verwachting gaat het leeuwendeel van de investeringen nog steeds naar hernieuwbare energie. Maar ook elektrische voertuigen behoren waarschijnlijk tot de grote winnaars. En tot slot is de kans groot dat een aanzienlijk deel van de totale investeringen naar elektriciteitsnetwerken en technieken voor energieopslag gaat, ook naar de waterstofsector.

Jie Lu verwacht dat ontwikkelingen op het gebied van waterstof gaan versnellen. “De China Hydrogen Alliance, een handelsgroep die de sector in brede zin vertegenwoordigt, raamt dat waterstof in 2050 tot wel 10% van de totale energiemix van China voor zijn rekening kan nemen. Op dit moment is dat nog minder dan 1%.”

De transitie brengt volgens Jie Lu ook grote risico’s met zich mee, met name voor fossiele brandstofproducenten, en dan vooral de grote oliemaatschappijen. “Hun kernactiviteiten staan immers haaks op decarbonisatie.”

 

Andere sectoren die nadeel ondervinden van een slechte aanpak van de transitie zijn petrochemie, staal en cement. “Daar staat tegenover dat bedrijven die in staat zijn de transitie te ondersteunen van de trend naar decarbonisatie gaan profiteren. In sommige gevallen is de mogelijke impact van decarbonisatie al bekend, maar in andere sectoren zijn de gevolgen nog moeilijk te overzien.”