BlackRock: CEO Larry Fink zet netto-nul en inclusiviteit hoog op de agenda

BlackRock: CEO Larry Fink zet netto-nul en inclusiviteit hoog op de agenda

Duurzaam beleggen Klimaatverandering ESG
mensen.png

Het is belangrijker dan ooit dat bedrijven niet alleen oog hebben voor klimaatverandering, maar ook voor maatschappelijke ongelijkheid. Dat schrijft Larry Fink, bestuursvoorzitter van BlackRock, in zijn jaarlijkse brief aan CEO’s. Hij schrijft dat vraagstukken omtrent diversiteit, economische ongelijkheid en lokale betrokkenheid vaak automatisch onder het kopje ‘S’ van ESG worden geplaatst. 

“Dat is onterecht omdat klimaatverandering wereldwijd een onevenredig grote impact heeft op gemeenschappen die moeten rondkomen van een laag inkomen. Gaat het dan om de ‘E’ of de ‘S’? Het is van minder belang in welk hokje we dit soort vraagstukken plaatsen, het gaat om de informatie die we tot onze beschikking hebben om ze te doorgronden en hoe ze elkaar beïnvloeden. Verbeterde data en informatie helpen ons om beter inzicht te krijgen in de diepliggende onderlinge samenhang tussen klimaat- en sociale kwesties”, aldus Fink.

Fink schrijft verder dat hij optimistisch is: “Ik zie dat veel bedrijven deze uitdagingen serieus nemen. Ze omarmen de vraag naar meer transparantie en het afleggen van meer verantwoording aan belanghebbenden en bereiden zich beter voor op klimaatverandering. Wat bedrijven doen, is bemoedigend. We moeten er met zijn allen harder aan werken om meer banen en welvaart te creëren. Ik heb er enorm veel vertrouwen in dat bedrijven ons zullen helpen om uit deze crisis te komen en ‘inclusive capitalism’ op te bouwen.”

“2020 gaat niet alleen de geschiedenisboeken in als het jaar van COVID-19. Duurzaam beleggen nam ook een enorme vlucht. Velen dachten dat de pandemie de verschuiving naar duurzaam beleggen zou vertragen, maar precies het tegenovergestelde gebeurde: het momentum nam wereldwijd juist toe. Bedrijven, overheden en beleggers richtten hun aandacht op netto-nul – dat wil zeggen dat ze hun uitstoot van broeikasgassen in 2050 volledig willen compenseren. Om dat doel te halen moeten wel drastische hervormingen worden doorgevoerd die verstrekkende gevolgen voor bedrijven en de portefeuilles van onze beleggers hebben”, aldus de topman van de Amerikaanse vermogensbeheerder.

Verder stelt Fink in zijn brief aan bestuursvoorzitters:

  • De transitie naar netto-nul biedt beleggers ongekende kansen.
  • Bedrijven die een gedegen langetermijnstrategie hebben om de energietransitie op te pakken, zullen zich onderscheiden.
  • Data en transparantie zijn van groot belang. We verwachten van ondernemingen dat ze bekendmaken hoe ze zich denken te positioneren in een netto-nuleconomie. Bovendien bepleit BlackRock dat er een wereldwijde rapportagestandaard voor duurzaamheid komt zodat beleggers weten waar ze aan toe zijn.
  • BlackRock verwacht van haar klanten dat ze transparant zijn over de langtermijnstrategie voor talentontwikkeling met betrekking tot het verbeteren van inclusiviteit en diversiteit. BlackRock zelf zal dit ook doen.
  • Behalve de brief aan CEO’s, verscheen dinsdag ook een brief aan de klanten van BlackRock. De vermogensbeheerder komt met een aantal maatregelen om klanten te helpen hun beleggingsportefeuilles voor te bereiden op een netto-nuleconomie. Dat gebeurt op drie gebieden: transparantie, vermogens- en beleggingsbeheer, en investment stewardship.

In de brief belooft Fink BlackRock's klanten onder andere het volgende:

  • Het implementeren van een 'verscherpt-toezichtmodel' in de actieve portefeuilles van BlackRock, als een raamwerk voor het beheer van effecten met aanzienlijke klimaatrisico’s.
  • Lancering van beleggingsproducten met expliciete temperatuurdoelstellingen, inclusief producten die zijn afgestemd op een traject naar netto-nul.
  • Publicatie in 2021 van een tussentijdse doelstelling voor 2030 van het netto-nulpercentage van het beheerd vermogen van BlackRock.
  • BlackRock heeft vorig jaar toegezegd dat duurzaamheid aan de basis komt te liggen van alle beleggingsbeslissingen.