Amba Zeggen: Goede voornemens

Amba Zeggen: Goede voornemens

Risicomanagement
Amba Zeggen (foto archief Probability)

Door Amba Zeggen, Lead Risk Culture and Behavior, Probability & Partners

Het zou je bijna ontgaan zijn. Maar afgelopen vrijdag, letterlijk op de valreep van het jaar dat we allemaal zo snel mogelijk hopen te vergeten, heeft Eiopa haar advies over de Solvency II 2020 Review gepubliceerd. De publicatie van het advies is dit jaar twee keer uitgesteld. Het leek Eiopa geen goed idee om verzekeraars midden in de Corona pandemie op te zadelen met de plannen van een ingrijpende make-over van Solvency II.

In oktober 2019 publiceerde Het Financieele Dagblad een alarmerend bericht over de mogelijke impact van deze review. Volgens het FD zouden Nederlands verzekeraars in het zwaarste geval onder 100% solvabiliteitsnorm terecht komen en een derde (!) van hun vermogen kunnen verliezen.

Deze heftige impact had vooral te maken met voorgestelde wijzingen van de rekenrente (UFR voor verzekeraars). Echter deze analyse van het FD was gebaseerd op het consultatiedocument van Eiopa voor de sector en zijn stakeholders. In het consultatiedocument stonden ‘gedurfde’ plannen van Eiopa over onder andere de UFR. Bijvoorbeeld het voorstel om het last liquid point te verschuiven. Van de huidige 20 jaar te naar 30 jaar of zelfs 50 jaar. Een ingrijpende verjongingskuur voor de rentecurve.

Maar het advies dat uiteindelijk in het postvakje van de Europese Commissie is beland, ziet er dus heel anders uit dan het doemscenario destijds geschetst in het FD. Sterker nog, de beurs veerde zelfs een beetje op na het nieuws. De impact van het Eiopa advies is nihil volgens de verzekeraars zelf en deze visie wordt gedeeld door analisten van gerenommeerde bureaus.

De spannende plannen van het consultatiedocument zijn een zachte landing geworden. Dat klinkt mooi. Eind goed al goed kun je denken. Maar toch zou ik de verzekeraars willen vragen na te denken of je met dit advies blij moet zijn. Het rekenrente-advies van Eiopa staat nog steeds veraf van de actuele marktrente. Zonder extra reserves in te bouwen kom je aan het einde van de rit nog steeds te kort als je blijft rekenen met een curve die ver boven de daadwerkelijk te behalen rendementen uittorent.

Het lijkt mij daarom verstandig vooral na te denken over de andere kant van de balans. DNB stipte dit ook al aan in de nieuwsbrief in januari 2020. Volgens DNB draait de review van Solvency II niet alleen om het verlagen van een rekenrente. Maar ook om het volgende:

‘Hier staat tegenover dat het meer illiquide karakter van verzekeringen met een langere looptijd in Solvency II moet worden erkend en ook meer illiquide, lange-termijn georiënteerde beleggingen mogelijk moeten blijven.’

Met andere woorden: laten we ons niet alleen maar fixeren op de rekenrente en hoe hoog of hoe laag deze (kunstmatig) wordt gepositioneerd. Het gaat er nu juist om dat je als verzekeraar ook de andere kant van de balans onderhanden neemt. Welke mogelijkheden biedt het Solvency raamwerk voor lange-termijn beleggingen? En hoe matchen deze met de garanties die nu vooral uit de wind worden gehouden door een rekenrente de veraf staat van huidige marktrentes?  Het lijkt mij een mooi voornemen voor verzekeraars om de markt voor alternatieve niet liquide lange termijn assets nu eens echt te onderzoeken.

Probability & Partners is een Risk Advisory Firm die geïntegreerde risicomanagement en kwantitatieve modelleringsoplossingen biedt aan de financiële sector en aan data-gedreven ondernemingen.