Schroders: 5 trends in de Chinese consumentensector om in de gaten te houden

Schroders: 5 trends in de Chinese consumentensector om in de gaten te houden

Aandelen China
China.jpg

Op korte termijn gaat alle aandacht uit naar de coronacrisis. Dat is begrijpelijk. Maar zodra de pandemie op zijn retour is, zal blijken dat de outlook voor de Chinese consumentensector zeer sterk is. Dat schrijft Sarah Liu, Head of China A-Shares Research van Schroders. Zij signaleert vijf trends die de groei van de consumentensector aanjagen.

Terwijl de wereld in de greep is van een tweede besmettingsgolf, lijkt China toch min of meer te normaliseren. Beperkingen worden opgeheven. Winkels, horeca en andere dienstverleningen komen weer op gang. Consumenten hervinden hun vertrouwen om geld uit te geven.

Het herstel in China werd vooral gedreven door investeringen en export, maar nu trekt ook de consumentensector aan. Momenteel zijn de consumentenbestedingen goed voor 39% van het BBP, tegen 68% in de VS, 55% in Japan en 54% in de eurozone. Ondanks de tegenslag in de eerste helft van dit jaar zal het percentage stijgen door de transitie naar een economisch groeimodel dat door consumptie wordt gedreven.

Schroders signaleert vijf trends die de groei van de consumentensector aanjagen:

1. E-commerce groeit en versnelt

De groei van e-commerce wint aan momentum. De pandemie heeft een extra boost gegeven aan de online verkopen. Sectoren die tot nu toe achterbleven maken een inhaalslag, zoals vers voedsel, maar ook grotere huishoudelijke apparaten.

Ook bij diensten als onderwijs is er een verschuiving geweest van offline naar online. Bijna alle Chinese studenten zijn dit jaar op een bepaald moment overgestapt op online leren, waardoor de penetratiegraad in de eerste helft van het jaar tot meer dan 90% is gestegen. Voorheen waren ouders en leerlingen bijzonder terughoudend om over te stappen van offline naar online.

2. Marktleiders worden nog dominanter

De toonaangevende consumentenbedrijven, in eigen land of in het buitenland, winnen marktaandeel. Dit is het meest opvallend in de segmenten huishoudelijke apparatuur, sportkleding, onderwijs en woninginrichting. De grootste spelers hebben grotere schaalvoordelen, groeien sneller en zijn in staat de prijzen te verlagen om de markt te consolideren. De groei van de elektronische handel heeft gezorgd voor een gelijker speelveld wat betreft de beschikbaarheid van informatie, waardoor de consument zich beter bewust is van de prijsstelling. De Covid-19-pandemie heeft deze bestaande trend nog versterkt.

3. Buitenlandse consumptie verschuift richting binnenland

Chinezen zijn goed voor ongeveer een derde van de omzet in luxe goederen wereldwijd. Slechts een klein deel van die uitgaven echter wordt binnen China gedaan. De overheid heeft daarom in de afgelopen jaren een beleid gevoerd waarmee de binnenlandse bestedingen worden aangemoedigd. Bijvoorbeeld door de btw te verlagen.

4. Polarisatie consumentenbestedingen tussen luxe en massagoederen

Het langetermijnvooruitzicht is dat door de stijgende welvaart de uitgaven aan kwalitatief hoogwaardige goederen en diensten groeien. Deze trend is echter niet zo uniform als voorheen. Luxe goederen zien een sterke groei van de vraag. Sterke merken, die veel waar voor hun geld bieden, groeien. De massaconsument daarentegen lijkt waardebewuster te zijn geworden, mede door de pandemie. Bedrijven die waar voor hun geld of bedrijven met een sterk luxemerk presteren goed. De merken die in het midden van het spectrum zitten, ondervinden de grootste druk.

5. Integratie online en offline activiteiten

Bedrijven in de consumentensector zoeken naar mogelijkheden om hun online en offline activiteiten te integreren. Het doel is voorraad, marketing en consumenten dichter bij elkaar te brengen. Dit zou de supply chain efficiënter maken.

Met name in de onderwijssector is een samenvoeging van offline en online aan de orde. Interessant is dat sommige bedrijven nu zelfs de mogelijkheid bieden om met één leraar een klas van maximaal vijfduizend leerlingen te leiden. Dit gebeurt via live-uitzendingen, waarbij de leerkrachten met kunstmatige intelligentie het niveau van de focus en de aandacht van hun leerlingen kunnen volgen.

Onderwijsassistenten volgen dan hun huiswerk op en beantwoorden eventuele vragen. Dit "big class live-broadcasting" businessmodel zal dit jaar naar verwachting aanzienlijk groeien.

Focus op de lange termijn

Voor beleggers is de consumentensector in China belangrijk. Deze maand vergadert het Centraal Comité van de Communistische Partij over het 14e vijfjarenplan (2021 - 2025). Details zullen niet voor maart bekend worden. Maar beleggers moeten vooral letten op economische ontwikkelingen en specifieke sectoren zoals consumptie.