SSGA SPDR: Een liquide aanpak voor investeringen in infrastructuur

SSGA SPDR: Een liquide aanpak voor investeringen in infrastructuur

Infrastructuur Vermogensbeheer
Infrastructuur.jpg

Infrastructuur blijft een belangrijke component in de beleggingsportefeuilles vanwege het potentieel om stabiele langetermijnrendementen te behalen. De activaklasse is een aantrekkelijke beleggingsoptie, omdat er een lage correlatie bestaat met andere traditionele activaklassen, de markt wordt gekenmerkt door monopolistische structuren. Deze eigenschappen bieden beleggers een aantal potentiële voordelen, waaronder portefeuillediversificatie, inkomensstabiliteit en inflatiebescherming.

Deze kenmerken vloeien voort uit het feit dat investeringen in infrastructuur langdurige, kapitaalintensieve projecten zijn. Eenmaal gebouwd hebben infrastructuuractiva over het algemeen lage exploitatie- en onderhoudskosten en vertonen ze schaalvoordelen totdat de capaciteit is bereikt. Helaas is het voor de meeste investeerders vaak een uitdaging om toegang te krijgen tot infrastructuurinvesteringen, aangezien directe investeringen in projecten meestal grote initiële investeringen vereisen en doordat de investering voor langere tijd niet liquide gemaakt kan worden.

Philippe Roset, Hoofd SPDR ETF’s Nederland bij State Street Global Advisors: ‘De SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF biedt een liquide manier om te beleggen in infrastructuur. De ETF doet dit door een index te volgen die zowel in aandelen als in vastrentende infrastructuureffecten belegt. Deze aanpak stelt de index in staat om aan de opwaartse kant te participeren, door middel van aandelenkapitaalgroei, terwijl hij ook bescherming biedt tegen dalende markten. De rendementen fluctueren ook minder dan die van traditionele beleggingscategorieën, waarbij minder wordt opgegeven tijdens neergaande markten, terwijl tijdens opgaande markten niet te veel achtergebleven wordt, wat weer beter aansluit bij de eigenschappen die beleggers zoeken in infrastructuurbeleggingen.’