DWS: Handelsdeal met VS is stap terug voor China

DWS: Handelsdeal met VS is stap terug voor China

China Verenigde Staten Handelsconflict
Handelsconflict VS-China.jpg

De fase 1-handelsovereekomst tussen China en de Verenigde Staten blijkt een onaangename bijwerking te hebben. Dat stelt DWS’ hoofd macro research Johannes Müller in deze Grafiek van de Week. ‘De nieuw deal dwingt de Chinese overheid nog zwaarder in te grijpen in de handel, en dat is zowel voor het land zelf als voor de rest van de wereld, een stap in de verkeerde richting.’

China’s aandeel in het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP) is sinds 1980, gemeten in koopkrachtcapaciteit, bijna vertienvoudigd. Momenteel is het land goed voor een vijfde van de wereldwijde productie en telt het een vijfde van de wereldbevolking.

Maar de recente fase-1 handelsdeal tussen China en de VS heeft onmiskenbaar voor- en nadelen, stelt Müller. ‘Aan de ene kant is elke wapenstilstand tussen de twee kemphanen natuurlijk te bejubelen. Dat geldt met name voor de stappen die worden gezet in het versterken van de intellectuele eigendomsrechten in China en het opheffen van beperkingen op buitenlands eigendom, ook in de financiële diensterlening. Aan de andere kant zal de grip van de overheid op de Chinese economie alleen meer groter worden. Dat komt omdat China afhankelijk is van de afspraken die in het akkoord zijn gemaakt over de aankoop van Amerikaanse goederen en diensten.’

Verder maakt de nieuwe deal volgens Müller geenszins een eind aan andere heikele kwesties met name op technologisch gebied. ‘De ontwikkeling van nieuwe technologieën als bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie worden door beide landen bestempeld als cruciaal voor hun toekomstige concurrentievermogen. Op korte termijn kan ook de dodelijke uitbraak van het coronavirus een bijkomend negatief effect hebben.’

Volgens de econoom worden de stappen die China heeft gezet om een normale markteconomie te worden, door het akkoord gedeeltelijk weer tenietgedaan. ‘De afgelopen tien jaar is China er goed in geslaagd om minder afhankelijk te zijn van kapitaalinvesteringen en van exportgeleide groei en heeft het de consumptie, de diensten en duurzame ontwikkeling aangejaagd. Maar in plaats van op de ingeslagen weg verder te gaan, wordt het nu gedwongen om de handel opnieuw sterker te reguleren. Dat is een stap in de verkeerde richting.’