PMT: geen verlaging van pensioenen en een beleggingsrendement van 18,1%

PMT: geen verlaging van pensioenen en een beleggingsrendement van 18,1%

Pensioenfondsen Vermogensbeheer Pensioen
Inflatie (6) begroting

De actuele dekkingsgraad van PMT is in het vierde en laatste kwartaal van 2019 door rentestijging en goede rendementen op met name aandelen gestegen van 94,6% tot 98,8%. Door de verbeterde financiële positie in combinatie met de interventie eind november van Minister Koolmees in de buffervereisten, zijn verlagingen van pensioenen in 2020 definitief van de baan. Dat is goed nieuws voor gepensioneerden en voor wie nog werkt en pensioen opbouwt bij PMT.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “PMT heeft zich openlijk een voorstander getoond om in een transitie naar een nieuw stelsel de pensioenen niet te verlagen. Koolmees heeft rust en ruimte gegeven om dat nieuwe stelsel vorm te geven. Maar we zijn er nog niet. Een stelselherziening blijft noodzakelijk, dat blijkt maar weer uit de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Een rendement van 18,1% was niet genoeg om de stijging van de verplichtingen te compenseren door de sterke daling van de rente. De dekkingsgraad kan in minder dan een jaar zomaar met 10 tot 15% dalen of stijgen. In oktober 2018 was de dekkingsgraad bij PMT nog 105,3%, daarna zakte deze naar 91,6% in augustus en steeg naar 98,8% eind van het jaar. Terwijl de rendementen voortdurend hoog waren, was er steeds een dreiging met verlaging van pensioenen. Onze deelnemers worden er tureluurs van. “

Benne van Popta, werkgeversvoorzitter PMT: “Het beleggingsrendement van PMT was in 2019 bovengemiddeld hoog. Het aandelenrendement was 23,4%, het rendement op de returnportefeuile 18,9%. Toch daalde de dekkingsgraad enigszins als gevolg van de nog verder gedaalde rente. Het komend jaar lijkt niet gemakkelijk te worden, gegeven de onzekerheden ten aanzien van ontwikkelingen op de financiële markten en nieuwe regelgeving. Het zal veel inspanningen vergen om ook het jaar 2020 goed te eindigen. Wat mij veel zorgen baart is dat deze korte termijn onzekerheden een evenwichtig lange termijnbeleid van PMT moeilijk maakt.”

Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2019

• Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 97,6%.

• Actuele dekkingsgraad per 31 december 2019 98,8%

• Negatief resultaat op de matchingportefeuille, in het vierde kwartaal

• Positieve resultaten in het vierde kwartaal op alle onderdelen van de returnportefeuille, met name aandelen

• Vermogen afgenomen met ca. € 1,6 miljard tot € 84,7 miljard

• Pensioenverplichtingen afgenomen met ca. € 5,8 miljard tot € 85,7miljard (vierde kwartaal)

• Beleggingsrendement vierde kwartaal 2019: -2,3%

• Beleggingsrendement over heel 2019: 18,1%