DWS: S&P 500 stabiliseert, niet meer dan 5% correctie

DWS: S&P 500 stabiliseert, niet meer dan 5% correctie

Rente Obligaties
Obligaties (01)

Vermogensbeheerder DWS heeft eind september zijn duratie aangepast van een milde aversie naar een gematigde voorkeur voor langere looptijden. Dat zeggen de experts van DWS in hun maandelijkse analyse. 

‘Omdat de rente wereldwijd de komende tijd waarschijnlijk laag blijft, maken we gebruik van de recente opleving van de koersen om te kiezen voor obligaties met een langere looptijd. Nu zijn de rendementen alweer gedaald, iets wat op de korte termijn waarschijnlijk doorzet. Reden om de komende weken bij de implementatie van deze stapsgewijze overgang enige flexibiliteit te hanteren.’

Recordhoogtes 

‘Voor aandelen wijst de technische opzet op een consolidatie op het huidige niveau, om en nabij de recordhoogtes van de S&P 500. We achten het onwaarschijnlijk dat er op de korte termijn redenen zullen zijn voor een correctie van meer dan 5%. Hoewel de macro-economische cijfers verre van goed zijn, kan een verdere versoepeling in de handelsbesprekingen of zelfs een ‘mini-handelsdeal’ voor markten zelfs enkele opwaartse risico’s genereren.’

Treasuries vs. Bunds 

‘Wat betreft fixed income geven we nog steeds de voorkeur aan Amerikaanse boven Duitse staatsobligaties. Dit gezien de hogere reële en nominale rente in de VS en de ruimere versoepeling van de Fed ten opzichte van die van de ECB. Onze verwachting is dat de Fed renteverlagingen doorvoert tot het einde van het jaar. Omdat wij ervan uitgaan dat de jacht op rendement doorzet, geven we de voorkeur aan staatsobligaties van opkomende markten met relatief aantrekkelijke waarderingen en met minimale blootstelling aan de huidige financiële omstandigheden.’