ABP: Sterkere positie deelnemer bij terugbetalen teveel pensioen

ABP: Sterkere positie deelnemer bij terugbetalen teveel pensioen

Pensioenfondsen Pensioen
Pensioen.jpg

Vanaf 1 augustus 2019 geldt bij ABP nieuw beleid voor het terugbetalen van teveel ontvangen pensioen. Het fonds verbetert hierin de positie van de individuele deelnemer. Daar waar eerst sprake was van het terugbetalen van teveel ontvangen pensioen over een periode die kon oplopen tot 5 jaar, is in het nieuwe beleid deze periode beperkt tot 9 maanden.

Nieuw is ook dat een deelnemer drie maanden de tijd krijgt voordat de terugbetaling start. Zo kan hij of zij zich financieel voorbereiden en eventueel met ABP overleggen om een andere betalingsregeling te treffen. Met deze veranderingen is een aanpassing van het pensioen en/of terugbetaling beter te begrijpen en zijn de financiële gevolgen voor desbetreffende deelnemers minder groot.

Pensioenuitkeringen van deelnemers worden soms aangepast als hun persoonlijke situatie verandert. De pensioenregeling van ABP voorziet in inkomen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. Voor het berekenen van de juiste hoogte daarvan ontvangt ABP ook gegevens van bijvoorbeeld de SVB (Sociale Verzekeringsbank), werkgever of het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Wanneer de aanlevering meer dan een jaar of zelfs meerdere jaren vertraging oploopt, volgde de aanpassing van de pensioenuitkering dus ook navenant later. Deelnemers konden het dan logischerwijs niet meer volgen waarom hun pensioenuitkering werd aangepast en waarom zij het gedurende een lange periode teveel ontvangen pensioen moesten terugbetalen. Dit stuitte op onbegrip bij deelnemers. ABP heeft geluisterd naar signalen van deelnemers en vindt het belangrijk dat het nog te begrijpen is waarom hun pensioenuitkering wordt aangepast. Overigens betaalt ABP in het geval van te weinig uitgekeerd pensioen altijd na, daar geldt geen maximum periode voor.

Het nieuwe beleid geldt voor alle deelnemers die hier vanaf 1 augustus 2019 mee te maken krijgen. ABP heeft tot 1 januari 2020 nodig om haar systemen aan te passen waardoor het kan voorkomen dat een deelnemer dit jaar iets langer moet wachten op uitsluitsel.