BlackRock: extremere scenario’s Brexit en grotere renteverlaging ECB

BlackRock: extremere scenario’s Brexit en grotere renteverlaging ECB

Brexit ECB
ECB.jpg

Geopolitieke ontwikkelingen zijn in de halfjaarlijkse vooruitblik van BlackRock al genoemd als belangrijke invloed voor de financiële markten, en die visie wordt onderstreept door de verder opgelopen onenigheid in de Britse politiek over de Brexit na het zomerreces.

Er is een grote kans dat er op korte termijn nieuwe verkiezingen komen in Groot-Brittannië, maar wat gebeurt er daarna? Volgens de wekelijkse marktvisie van Blackrock – die als bijlage is meegestuurd – zijn scenario’s die voorheen extreem leken inmiddels waarschijnlijker geworden, zoals een no-deal-scenario of een nieuw referendum. Er kan een nieuw politiek evenwicht ontstaan met sterke veranderingen in het economisch beleid.

Er zijn veel voorzorgsmaatregelen genomen, onder meer door de financiële sector, voor de gevolgen van Brexit, maar omdat nooit eerder een land uit de EU is gestapt, zijn de gevolgen moeilijk te voorspellen terwijl de risico’s aanzienlijk zijn. De voorlopige conclusie is dat er veel onzekerheid in het Britse politieke en economische landschap zal blijven.

Dat gebeurt in een context van andere geopolitieke ontwikkelingen die de groei van de wereldeconomie toch al vertragen. Daardoor is het vertrouwen van het Britse bedrijfsleven bijna ingestort, en zijn er signalen van een krimpende economische activiteit in het land. De experts van BlackRock verwachten niet dat de Britse centrale bank de eerder aangegeven renteverhoging daadwerkelijk doorvoert. Dat onderstreept hun positieve visie op Britse staatsobligaties. Ze zijn neutraal over Britse aandelen, al houden ze hun ogen open voor koopjeskansen wanneer zich een algemene verkoopgolf voordoet, met name als daar Britse bedrijven tussen zitten die hun winst vooral uit het buitenland halen.

Vooruitblik op ECB

Daarnaast blikt de marktvisie vooruit op de ECB-vergadering van donderdag. De markten rekenen op een verlaging van de depositorente met 0,1 procentpunt tot -0,5% en verwachten dat de ECB weer begint met het opkopen van activa. Maar de experts van BlackRock verwachten een grotere renteverlaging. Ook denken ze dat de ECB wellicht een systeem aankondigt om de gevolgen voor banken van negatieve rente te beperken, en dat ze de beleidsvooruitzichten – de zogeheten forward guidance – gaat uitbreiden. Waarschijnlijk wacht de centrale bank nog even wacht met het hervatten van de activa-aankopen, gezien de bezwaren van diverse ECB-officials.