NNIP: Meerderheid beleggingen voldoet aan strikte ESG-criteria

NNIP: Meerderheid beleggingen voldoet aan strikte ESG-criteria

Duurzaam beleggen ESG
Duurzaamheid.jpg

NN Investment Partners (NN IP) heeft verantwoord beleggen (responsible investing) hoog in het vaandel staan. Verantwoord beleggen kan voor klanten, binnen hun risicogrenzen, een aantrekkelijk rendement opleveren terwijl het tegelijkertijd een bijdrage levert aan de samenleving. Op basis hiervan heeft de vermogensbeheerder een strikte definitie van ESG-integratie toegevoegd aan haar beleid voor verantwoord beleggen. Hiermee kan gerichter worden geinvesteërd en kunnen de resultaten voor klanten verder verbeteren.


NN IP hanteert strikte ESG-criteria in haar beleggingsanalyses en het documenteren daarvan. Allereerst brengen de analisten per onderneming, sector en land de relevante ESG-kwesties in kaart. Vervolgens wordt geëvalueerd hoe elke onderneming scoort op het gebied van elk relevant ESG-aspect. Hierbij worden mogelijke controverses maar ook mogelijke positieve impact beoordeeld. Deze evaluatie wordt uiteindelijk opgenomen in de beleggingsanalyses. Om het risicogecorrigeerd rendement te vergroten, dient de integratie van alle drie (E, S en G) factoren op consistente wijze te worden toegepast en gedocumenteerd in elke analyse.

De ESG-criteria worden momenteel consistent toegepast op het merendeel (66%) van NN IP’s beheerd vermogen. Dit vertegenwoordigt een gezamenlijke waarde van EUR 176 miljard. Hieronder valt ook het beheerd vermogen binnen onze duurzame en impactstrategieën. Waar haar duurzame strategieën zich richten op het selecteren van huidige en toekomstige leiders op het gebied van duurzaamheid (EUR 17,4 miljard aan beheerd vermogen per 30 juni 2019), zijn de impactstrategieën gericht op bedrijven die producten of diensten aanbieden die een duidelijke en positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (EUR 1,9 miljard aan beheerd vermogen). Voorbeelden van beleggingsstrategieën van NN IP waarbij de ESG-criteria nog niet volledig worden toegepast zijn asset-backed securities (ABS), derivatenportefeuilles en bepaalde multi-asset strategieën. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de aard van de beleggingscategorie of de samenstelling van de portefeuille. De vermogensbeheerder streeft ernaar het aantal beleggingscategorieën waarop de ESG-criteria worden toegepast verder uit te breiden. De restricties op basis van regelgeving en/of de NN Group exclusion list zijn op al haar assets van toepassing.