Pimco: Deense hypotheekobligaties favoriet

Pimco: Deense hypotheekobligaties favoriet

Obligaties Hypotheken
Vastgoed.jpg

Deense hypotheekobligaties behoren tot de meest aantrekkelijke beleggingen in Europa. Dat concluderen portfoliomanager Lorenzo Pagani en obligatiestrateeg Tina Adatia van vermogensbeheerder Pimco.

Beleggers in Europese obligaties worden geconfronteerd met lage of zelfs negatieve rendementen, waardoor ze kunnen concluderen dat er in de Europese vastrentende markt geen kansen meer zijn. Pimco ziet wel degelijk mogelijkheden voor actieve managers, en prijst onder meer obligaties met Deense hypotheken als onderpand aan.

Deze hypotheekobligaties renderen beter dan traditionele staatsobligaties, aldus de Pimco-specialisten, en dat bij een laag risico. In de 200 jaar dat deze hypothecaire leningen bestaan, vond er nog geen enkele default (wanbetaling) plaats. Over het algemeen bieden de Deense hypotheekobligaties een van de hoogste rendementen in Europa, ongeveer 1,5% (in euro gemeten), ruim boven andere obligaties met een AAA-rating, waarvan de meeste met een vergelijkbare looptijd minder dan 0% opleveren.

Het extra rendement is gebaseerd op een uniek kenmerk van deze obligaties. De uitgever ervan heeft het elk kwartaal het recht om de obligatie af te lossen (tegen de nominale waarde).  Dit gegeven leidt tot onzekerheid over de looptijd van de obligatie (die kan variëren van slechts enkele jaren tot vele jaren). De looptijd van de obligatie is direct gerelateerd aan schommelingen in de marktrente. Als de rente daalt, dan neemt het aantal vroegtijdige aflossingen toe.

In een scenario van een stabiel monetair beleid (de Deense centrale bank mikt op een stabiele koers van de kroon ten opzichte van de euro) is het risico van vroegtijdige aflossing echter laag, zodat beleggers in staat zijn om te beleggen in vastrentende waarden van hoge kwaliteit met een rendement van rond de 1,5%.

Deense hypotheken worden over het hoofd gezien door passieve beleggers, aldus Pimco, omdat ze niet zijn opgenomen in traditionele obligatie-indices. Voor beleggers die het risico van vervroegde aflossing in kaart kunnen brengen en begrijpen, biedt het extra rendement voldoende compensatie voor het extra risico dat wordt genomen.

Bijgevoegd de volledige analyse ‘Alpha Opportunities in European Fixed Income – Without Adding Risk’ geschreven door Lorenzo Pagani en Tina Adatia van vermogensbeheerder Pimco. Daarin ook aandacht voor de manier waarop obligatiebeleggers kunnen profiteren van de steile Duitse rentecurve en het gebruik van futures.