LGIM richt vizier op pensioenen bedrijfstop

LGIM richt vizier op pensioenen bedrijfstop

Duurzaam beleggen Fiduciair Management Pensioenfondsen
Nieuwe baan vrouw

Vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) publiceert vandaag voor de achtste keer het Active Ownership rapport, over hun stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. De twee meest in het oog springende thema’s zijn diversiteit en beloningen van de bedrijfstop.

Vanaf 2020 stemt LGIM tegen het beloningsbeleid bij Britse bedrijven waar nog steeds sprake is van ongelijkheid in pensioenregelingen tussen topbestuurders en hun werknemers. De vermogensbeheerder verwacht dat de pensioenbijdragen voor nieuwe bestuurders gelijk zijn aan die van de rest van het personeel en vraagt besturen eveneens om de pensioenvoorzieningen van huidige bestuurders aan te pakken.

LGIM zette het onderwerp op de kaart in 2016. Het aantal bedrijven dat vervolgens hun beleid daadwerkelijk wijzigde, was gering en veel van degenen die dat wel deden, hebben in de ogen van LGIM de pensioenbijdrage onvoldoende verlaagd.

Beloningen van bestuurders blijven een belangrijk aandachtsgebied. In 2018 stemde LGIM wereldwijd tegen meer dan een derde (35 procent) van de loonpakketten. Dit was grotendeels te wijten aan een gebrek aan onderliggende prestatievoorwaarden. Vorig jaar pleitte LGIM voor een beperking van de verhoging van de bonussen op basis van operationele doelstellingen op korte termijn. Daarnaast stemde LGIM in 2018 tegen 105 Amerikaanse bedrijven wegens het tekortschieten van de periode waarin de prestatie wordt gemeten.

Sacha Sadan, hoofd corporate governance bij LGIM, stelt in het Active Ownership-rapport dat bedrijven pensioenregelingen gebruiken om de arbeidsvoorwaarden aan de top te verbeteren, nu de hoogte van de salarissen en bonussen onder een vergrootglas zijn komen te liggen. “De absolute hoogte van de salarissen verschilt, maar waarom zouden de percentages van de werkgeversbijdrage aan de pensioen materieel verschillend zijn tussen de top en de onderste lagen van een organisatie?” Een bijdrage van 40% voor topbestuurders en 10% voor de rest van het bedrijf is volgens Sadan niet te verdedigen. “De simpelste oplossing is consistent te blijven.”

Diversiteit oorzaak recordaantal stemmen in het Verenigd Koninkrijk

LGIM stemde op het gebied van genderdiversiteit in 2018 meer dan 100 keer tegen een bestuur van een Britse onderneming. Ter vergelijking, in 2016 was dit slechts 13 keer. LGIM heeft sinds 2017 tegen alle volledig mannelijke besturen van bedrijven uit de S&P500 gestemd. Ook geeft LGIM aan dat men vanaf 2020 tegen de raden van bestuur gaat stemmen van de 100 grootste Amerikaanse en Canadese bedrijven uit de S&P500 en de S&P TSX, daar waar vrouwen minder dan 25% van het bestuur vormen.