Achmea IM: Scenario-analyse in drie delen

Achmea IM: Scenario-analyse in drie delen

Outlook
scenario.jpg

Onlangs publiceerde Achmea Investment Management haar driedelige periodieke update van de scenario-analyse.

In deel 1 wordt ingegaan op de geopolitieke en macro-economische gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

In deel 2 worden de toekomstige beleggingsomgeving en de gevolgen hiervan voor de beleggingsportefeuille geschetst.

In deel 3 ligt de focus op de verwachte rendementen in het basisscenario.