a.s.r. real assets investment partners: Real assets binnen het nieuwe pensioenstelsel

a.s.r. real assets investment partners: Real assets binnen het nieuwe pensioenstelsel

Real Assets Pension system
19122023 a.s.r. real assets investment partners.jpg

Het pensioenstelsel in Nederland ondergaat een ingrijpende verandering met de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Deze hervorming heeft als doel het pensioensysteem aan te passen aan de veranderende economische en demografische omstandigheden

In het nieuwe pensioenstelsel staat de pensioenpremie centraal en gaat het stelsel over van een gegarandeerde uitkering naar een uitkering op basis van daadwerkelijke rendementen. Sociale partners en pensioenuitvoerders hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om de overstap naar het nieuwe stelsel te maken.

Vanaf 1 januari 2028 is het niet langer toegestaan om pensioen op te bouwen in een uitkeringsovereenkomst. In deze themavisie geeft a.s.r. real assets investment partners inzicht in de mogelijke implicaties en kansen voor real assets in de beleggingsportefeuille.

In het nieuwe pensioenstelsel staat het vaststellen van de risicopreferentie centraal, wat de rol van portefeuilleconstructie nog belangrijker maakt. a.s.r. real assets investment partners verwacht dat real assets belangrijke bouwstenen blijven binnen het Wtp, waarbij de allocatie naar real assets eerder zal toenemen dan afnemen.

Deze trend is tevens zichtbaar bij de grootste Superannuation fondsen in Australië, waar het pensioenstelsel duidelijke overeenkomsten vertoont met Wtp. In deze themavisie geeft a.s.r. real assets investment partners inzicht in de mogelijke implicaties en kansen voor real assets in de beleggingsportefeuille.

 

Klik op de bijlage hieronder om de gehele themavisie te lezen:

Attachments