Achmea Investment Management: Klimaatbeleggen richting kantelpunt

Achmea Investment Management: Klimaatbeleggen richting kantelpunt

Climate Change
Klimaat-Droogte-opwarming-klimaat.jpg

De ernst van het klimaatprobleem is in 2022 verder toegenomen. Door de corona-pandemie en de oorlog in Oekraïne lag de nationale en internationale aandacht meer bij het oplossen van korte-termijnproblemen en schoof het klimaatprobleem naar de achtergrond.

De conclusie van het rapport dat het International Panel on Climate Change (IPCC) eerder dit jaar publiceerde, is duidelijk: de doelstelling van het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5°C is uit zicht geraakt. Zelfs voor de iets minder comfortabele grens van 2°C moeten alle zeilen worden bijgezet.

Voor beleggers betekent dit dat de transitie, en mogelijk ook klimaatverandering, langzaam een kantelpunt naderen en dat de transitie- en fysieke risico’s van klimaatverandering in de komende jaren meer aandacht vergen.

Samenvatting

  • De urgentie van het tegengaan van klimaatverandering is in de afgelopen jaren verder toegenomen. Het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5°C lijkt uit zicht te zijn geraakt.
  • De EU heeft recentelijk verschillende wetten aangenomen om de energietransitie vaart bij te zetten. De kosten van de uitstoot van broeikasgassen zullen in Europa steeds nadrukkelijker voelbaar worden.
  • Fysieke effecten zullen waarschijnlijk een steeds prominentere rol spelen in de wereldeconomie. Met name opkomende landen zijn kwetsbaar, maar ontwikkelde landen kunnen ook al significante economische schade ondervinden.
  • Beleggers hebben verschillende instrumenten tot hun beschikking om invulling te geven aan het klimaatbeleid. Het is mogelijk direct bij te dragen aan de energietransitie door te investeren in duurzame energieprojecten of indirect via klimaatindices.
  • Met engagement en stemmen kan worden bijgedragen aan de verduurzaming van de portefeuille en een positieve impact op de energietransitie worden gerealiseerd.

Attachments