NAB & KPMG: State of the Dutch impact investing ecosystem

NAB & KPMG: State of the Dutch impact investing ecosystem

Impact investing
28032022 NAB report - Are We Punching Below Our Weight.jpg

Nederlands mist grote kansen om positieve sociale en ecologische impact te creëren met slechts 4-6% van geïnvesteerd kapitaal in impactinvesteringen, waarschuwt nieuw onderzoek.

Nederland draagt ver onder haar capaciteit bij aan de Sustainable Development Goals, waarschuwt een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd door de Nederlandse Adviesraad over impact investeren (NAB) in samenwerking met KPMG.

Uit het onderzoek blijkt dat spelers in de Nederlandse financiële sector, waaronder pensioenfondsen, vermogensbeheerders en publieke investeerders, momenteel naar schatting € 150-180 miljard aan impact investeringen hebben, wat neerkomt op 4-6% van al het Nederlands beheerd vermogen. Dat terwijl Nederland sterk is gepositioneerd om wereldleider te worden op het gebied van impact investeren. Ook het percentage jaarlijkse impactinvesteringen blijft nog steeds onder de 5-7% van wereldwijd geïnvesteerd kapitaal die jaarlijks nodig is om de Sustainable Development Goals in 2030 te behalen.

Impactinvesteringen zijn investeringen die worden gedaan met de intentie om naast een financieel rendement ook positieve, meetbare sociale en milieu-impact te genereren. De sector is wereldwijd US$ 1-2 biljoen dollar waard, maar de groei in Nederland wordt belemmerd door wet- en regelgeving, belemmeringen op het gebied van marktefficiëntie en een overdreven conservatieve investeringscultuur.

De regering moet dringend belemmeringen voor impact investeren wegnemen door de financiële en regelgevende kaders te verbeteren die momenteel de groei van de sector belemmeren, en de voorwaarden creëren die de mobilisatie van extra publiek en privaat kapitaal bevorderen om sociale en ecologische voordelen te genereren, beveelt de studie aan.

Tegelijkertijd moeten Nederlandse institutionele beleggers onmiddellijk publiekelijk toezeggen hun allocaties voor impact investeren ten minste te verdubbelen tot minimaal 10% van hun beheerd vermogen in 2025. En daarbij ten minste 40% van hun totale impactinvesteringen toe te wijzen aan opkomende en zich ontwikkelende markten, waar het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling wordt geconfronteerd met een enorm financieringstekort.

Yvonne Bakkum, voorzitter, Netherlands Advisory Board on impact investing, zegt daarover:

“Om uitdagingen zoals armoede en klimaatverandering het hoofd te bieden, moet op grote schaal private financiering worden gemobiliseerd. De Nederlandse overheid zou het goede voorbeeld moeten geven door een impact investing-aanpak te hanteren voor de nieuwe fondsen die zijn opgenomen in het nieuwe Regeerakkoord. Door bijvoorbeeld een blended finance-aanpak toe te passen - waarbij de overheid en andere donoren de hogere risico's op zich nemen - kunnen het klimaatfonds, het stikstoffonds en het 'National Groei Fonds' kansen creëren voor institutionele beleggers om mee te doen. Alleen door samen te werken kunnen we de systeemverandering realiseren die nodig is om de Sustainable Development Goals te bereiken, en onze internationale reputatie als koploper in duurzaam beleggen naar een hoger niveau tillen.”

Marco Frikkee, Partner Sustainable Finance, KPMG, vult aan:

“Impact investeren stelt beleggers in staat om winst te maken en tegelijkertijd een positieve sociale en ecologische impact te genereren. Niettemin wordt 94-96% van het beheerd vermogen in Nederland nog steeds conventioneel belegd, met weinig of geen aandacht voor bredere effecten. Dit moet veranderen. Met name Nederlandse institutionele beleggers moeten dringend meer geld verschuiven naar investeringen die zowel mens als milieu ten goede komen.”

Sir Ronald Cohen, Voorzitter van de Global Steering Group for Impact Investment, zegt:

“Samen moeten we een punt bereiken waarop elk bedrijf financiële rapportage koppelt aan betrouwbare meting, in financiële termen, van de impact die het heeft op de wereld, en dat de overheid in staat is positief bedrijfsgedrag te stimuleren. Als we dat punt bereiken, zullen financiële markten en bedrijven echt een positieve kracht zijn en een eerlijkere en duurzamere wereld creëren.”

Klik op de link hieronder voor het volledige rapport:

Attachments