NN IP: Het lange eind van de rentecurve, economische krachten versus regelgeving

NN IP: Het lange eind van de rentecurve, economische krachten versus regelgeving

Pension
1709 NNIP.jpg

Velen gaan ervan uit dat het Nederlandse pensioenstelsel de richting bepaalt van vastrentende instrumenten met een langere looptijd. In deze publicatie staat het langere eind van de eurorentecurve centraal en geven wij onze visie op de gevolgen van wijzigingen in de pensioenregelgeving en beschrijven we andere factoren die van invloed kunnen zijn op het lange eind van de rentecurve.

Voordat we ingaan op de gevolgen van wijzigingen in de regelgeving, geven we eerst inzicht in de relatie tussen rentes en de economie. Ook lichten we de impact toe van marktontwikkelingen, zoals stijgende rentes of marktliquiditeit. Vervolgens staan we stil bij veranderingen in de regelgeving die van invloed zijn op Nederlandse pensioenfondsen en Europese verzekeraars en de mogelijke impact hiervan op de rentecurve.

Onze belangrijkste conclusie is dat een economisch herstel zal leiden tot enigszins hogere rentes en een lichte versteiling van de rentecurve. Regelgevende veranderingen zullen hoogstwaarschijnlijk een dempend effect hebben, maar we gaan ervan uit dat de impact beperkt zal zijn en zal worden uitgesmeerd over een langere periode.

Klik op de link hieronder om het volledige rapport te lezen:

Attachments