Sprenkels & Verschuren: Besluiten nemen in de Twilight Zone

Sprenkels & Verschuren: Besluiten nemen in de Twilight Zone

Pension contract
Whitepaper S&V - Januari 2021.jpg
Over uiterlijk vijf jaar moeten (vrijwel) alle pensioenfondsen over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen dienen de komende jaren dus keuzes te maken voor de inrichting van het nieuwe contract.
Tot die tijd echter moeten er ook besluiten worden genomen over de beleidskeuzes per vandaag, bijvoorbeeld over het premiebeleid en het strategisch beleggingsbeleid voor de komende vijf jaar. Het is de vraag in hoeverre een pensioenfonds daarbij al rekening kan en moet houden met het nieuwe stelsel.
 
Klik hieronder voor het volledige rapport:

Attachments