Pensioenfederatie: Conceptwet maakt experimenten door zzp’er-pensioenfondsen onmogelijk

Pensioenfederatie: Conceptwet maakt experimenten door zzp’er-pensioenfondsen onmogelijk

Pension Pension contract
09022021 Pensioenfederatie.jpg

Met het pensioenakkoord van juni 2019 is ook beoogd oplossingen te vinden voor zzp’ers die te weinig aanvullend pensioen opbouwen. Een aantal pensioenfondsen heeft daartoe samen met zzp-organisaties een pensioenregeling in voorbereiding om mee te experimenteren. Experimenten vragen om afwijking van bestaande wetgeving. De experimenten hebben als doel de drempels voor pensioensparen weg te nemen en passende pensioenproducten te bieden voor zelfstandigen. De conceptwet Toekomst pensioenen biedt die ruimte nu onvoldoende en is daarmee niet toereikend om pensioenexperimenten voor zzp’ers te laten starten. De Pensioenfederatie vindt dat een dure en gemiste kans. Een fikse aanpassing van het wetsvoorstel is nodig, om te voorkomen dat onnodig veel tijd wordt verloren.

Meerdere opties onderzoeken
Het kabinet heeft eerder aangegeven dat het initiatieven, waaronder ‘auto enrollment met opting-out’, wil ondersteunen door in de Pensioenwet een experimenteerbepaling op te nemen. In zo’n pilot worden zelfstandigen vanzelf ingeschreven voor pensioenopbouw, maar kunnen ze er desgewenst uitstappen. Maar in het wetsvoorstel wordt deze vorm van vrijwillige aansluiting niet mogelijk gemaakt. Terwijl juist deze standaarddeelname met vertrekmogelijkheid, waarbij de keuze voor zelfstandigen om pensioen te sparen wordt verplaatst naar nu, in het buitenland succesvoller is gebleken dan opting-in varianten. Bij opting-in moet een zzp’er zelf het initiatief nemen om pensioen te gaan sparen. In een experimenteerfase is het belangrijk om juist meerdere opties voor vrijwillige aansluiting te onderzoeken, zodat kan worden verkend wat het beste werkt voor zzp’ers in Nederland.
   
Aanpassingen
Om de pensioenexperimenten voor zelfstandigen te kunnen laten starten en slagen, is een aanpassing van het wetsvoorstel nodig dat leidt tot (1) een voor zelfstandigen passend pensioenproduct, (2) een forfaitair vrijgesteld bedrag voor zelfstandigen, (3) automatische gegevensuitwisseling tussen pensioenfondsen en de Kamer van Koophandel, (4) de mogelijkheid om de pensioenopbouw voort te zetten en (5) een experiment van automatische deelname met opt out naast opting in varianten. Alleen dan kan een aantrekkelijk pensioenproduct voor ZZP’ers worden gerealiseerd.
   
Oplossing maatschappelijk vraagstuk
De Pensioenfederatie roept het kabinet daarom op om alsnog de vijf hierboven genoemde noodzakelijke randvoorwaarden in de wet op te nemen. Zodat een structurele oplossing voor het maatschappelijke vraagstuk van het veelal ontbreken van voldoende pensioenopbouw door zelfstandigen daadwerkelijk dichterbij kan komen.
   
Klik hieronder voor het volledige commentaar:

Attachments