Sprenkels & Verschuren: Belegger in het nieuwe pensioencontract

Sprenkels & Verschuren: Belegger in het nieuwe pensioencontract

Pension contract
Whitepaper S&V - Juni 2020.jpg
Het strategisch beleggingsbeleid voor Nederlandse pensioenfondsen is mede gedreven door regelgeving. Nu de regelgeving wijzigt, is de vraag opportuun of dit moet leiden tot een ander strategisch beleggingsbeleid. Onze focus ligt daarbij de collectieve variant van het nieuwe contract.
In deze reflector behandelen wij een viertal bestuurlijke vragen:
  1. Wat zijn potentieel de grootste wijzigingen in het strategisch beleid?
  2. Hoe moet dit nieuwe pensioencontract worden meegenomen in de beleggingscyclus?
  3. Hoe kan een pensioenfonds (nu al) toetsen of het huidige beleid voldoet aan het nieuwe pensioencontract?
  4. Is er haast om de portefeuille aan te passen?

Klik hieronder voor het volledige rapport:

Attachments