Achmea IM: Nieuw Pensioencontract is gebaat bij robuust beleggingsrendement

Achmea IM: Nieuw Pensioencontract is gebaat bij robuust beleggingsrendement

Pension contract
Visual Achmea IM 30102020.jpg

Succes vereist nieuw recept op basis van bestaande ingrediënten

Het Nieuwe Pensioencontract (NPC) moet een transparanter en persoonlijker pensioen opleveren dat beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast moet het perspectief op toekomstige verhogingen van de pensioenuitkeringen verbeteren. De huidige nadruk op nominale zekerheid wordt daartoe losgelaten. Een grotere focus op koopkracht vereist het nemen van meer beleggingsrisico’s en het minder sturen op nominale zekerheid. De aantrekkelijkheid van het NPC staat of valt dan ook in hoge mate met de beleggingsrendementen en de wijze waarop mee- en tegenvallers over generaties worden gedeeld. Dit betekent dat de beleggingsportefeuille straks geschikt moet zijn voor zowel jong als oud, recht moet doen aan de fundamentele onzekerheid in de beleggingsomgeving en goed uitlegbaar moet zijn. Een breed gespreid beleggingsuniversum is dan gewenst.

In het kort:

  • Stabiele vermogensopbouw belangrijk voor jong en oud.
  • Naar verwachting twee deelportefeuilles: een beschermings- en een rendementsportefeuille.
  • Noodzaak om beleggingsbeleid goed te onderbouwen en aan te laten sluiten bij de preferenties van deelnemers.
  • Beheersing neerwaartse risico’s en vergaande diversificatie wenselijk.
  • Grotere beleggingsvrijheid bij meer transparantie en verantwoording.

Klik hieronder voor het volledige rapport:

Attachments