Thinking Ahead Institute: Belang cultuur binnen beleggingsonderneming groeit

Thinking Ahead Institute: Belang cultuur binnen beleggingsonderneming groeit

Analyse
visual impact of culture.png

Cultuur speelt een belangrijke rol binnen een beleggingsondernemening. Het belang ervan als onderscheidende factor neemt zelfs toe, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Thinking Ahead Institute (TAI), een onafhankelijke denktank. Het onderzoeksrapport ‘The impact of culture’ concludeert dat de aandacht voor cultuur in de sector als geheel achterblijft.

Cultuur heeft de potentie om beleggingsondernemingen te maken of te breken. Het onderzoek van TAI geeft institutionele beleggers drie voorname aanbevelingen om tot een waarde propositie te komen die is opgebouwd rondom een effectief geformuleerde doelstelling en cultuur:

  1. Focus op het opstellen van een unieke organisatorische doelstelling die definieert wat waarde voor klanten inhoudt, en die bijdraagt aan het vertrouwen vanuit de belanghebbenden.
  2. Ontwikkel, als een belangrijk managementinstrument, een cultuurdashboard om alle aspecten van cultuur te volgen.
  3. Creëer gemeenschappelijke terminologie en feitelijke basis voor cultuur en stel daarin ambitieuze doelen.

TAI is tevens voorstander van incentive compensatie die de focus op cultuur stimuleert en het toevoegen van cultuur in de C-suite, met betrokkenheid van de afdeling werving en selectie om culturele verandering aan te wakkeren.

Het onderzoek wijst op organisatiecultuur als het raakvlak voor steeds vaker voorkomende gesprekken over de doelstelling van de organisatie, inclusie & diversiteit, en sustainability. 'Het is gebleken dat organisaties die een voorsprong hebben op deze gebieden bijzonder goed gepositioneerd zijn geweest om de uitdagingen van de COVID-19-crisis en de recente sociale crises rond rassenonrechtvaardigheid het hoofd te bieden. In deze extreme omstandigheden blijkt een sterke cultuur van enorme meerwaarde.' Zo stelt Roger Urwin, mede-oprichter van TAI.

Daarnaast stelt het onderzoek vast dat de terminologie en communicatie die gebruikt worden in relatie tot cultuur in de industrie beperkt blijft, evenals de invulling ervan. Dit staat in contrast met het toenemende belang dat wordt toegekend aan cultuur in de beoordeling van vermogensbeheerders door asset owners en consultants in de besluitvorming over het aangaan of verbreken van relaties met dergelijke partijen. Volgens het onderzoek zijn er vijf gemeenschappelijke organisatorische tekortkomingen die de kwaliteit van cultuur in de sector beperken:

  • Onvoldoende aandacht voor de doelstelling van de organisatie, afgezien van de aandacht voor de bedrijfsresultaten op de korte termijn
  • Weinig aandacht voor het begrijpen en beoordelen van zogenaamde "zachte" of immateriële factoren
  • Beperkte ontwikkeling van de terminologie, feiten en eigenschappen die nodig zijn om cultuur effectief te kunnen communiceren
  • Beperkte waardering voor het naast elkaar bestaan van, en de interactie tussen, subculturen in de organisatie
  • Zwakke betrokkenheid bij cultuur in het aanwerven en ontwikkelen van talent.

Urwin zegt dat TAI er dankzij het onderzoek in is geslaagd om best-practice modellen voor cultuur en doelstelling te identificeren die zich onderscheiden door de afstemming op de bedrijfsstrategie, sterke banden met de medewerkers en betrokkenheid met de andere belanghebbenden. 'We zijn er stellig van overtuigd dat best-practices in het managen van doelstelling en cultuur van cruciaal belang zijn bij het vergroten van de veerkracht en duurzaamheid van de sector, en het verbeteren van de resultaten voor alle belanghebbenden.'

Attachments