Achmea IM: Analyse pensioenakkoord en impact op beleggingsbeleid

Achmea IM: Analyse pensioenakkoord en impact op beleggingsbeleid

Pension
2906 Achmea IM.jpg

De komende weken wordt duidelijk of de vakbeweging het voorstel steunt voor een nadere uitwerking van het vorig jaar juni gesloten pensioenakkoord. Bij een positief besluit zal een wetgevingstraject van start gaan dat de overstap naar een nieuw pensioenstelsel voor de werknemerspensioenen faciliteert. Tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026 zal Nederland dan de beweging naar dit nieuwe pensioenstelsel maken. Deze overstap zal implicaties hebben voor de inhoud van pensioenregelingen en het daar van afgeleide beleggingsbeleid. Hieronder doen wij in deel 1 een overzicht en analyse op hoofdlijnen van de voorziene en verwachte wijzigingen. Daarna gaan we in deel 2 in op de door ons getaxeerde implicaties voor het beleggingsbeleid. De daadwerkelijke invoering van het nieuwe stelsel wordt een veelomvattende operatie van jaren.

Klik hieronder voor het volledige rapport:

Attachments