GMO kwartaalbrief: beleggers hebben een nauwe blik

GMO kwartaalbrief: beleggers hebben een nauwe blik

Equity
1005 GMO Quarterly.jpg

Beleggers hebben de neiging met een nauwe blik naar hun portefeuilles te kijken. Wat zijn de risico’s van hun beleggingen, en wat de rendementen? Dat is vaak het enige dat telt.

In zijn nieuwe kwartaalbrief laat GMO’s topman Ben Inker zien waarom beleggers beter wat verder kunnen kijken dan hun neus lang is. Er zijn ook risico’s buiten de portefeuille die van belang zijn. Het gaat daarbij vooral om twee vragen: waar komt het geld vandaan dat je belegt? En wat is het doel van je beleggingen, of met andere woorden: hoe zien je verplichtingen eruit? 

Als voorbeeld bij de tweede vraag noemt Inker het verschil tussen een stichting die kankeronderzoek financiert, en een stichting die voedsel voor armen financiert. De eerste stichting zal aan de uitgavenkant weinig merken van een recessie met een sterk toenemende werkloosheid, maar voor de tweede stichting is dat een compleet ander verhaal. Deze laatste stichting zou daarom een beleggingsportefeuille moeten hebben, die minder conjunctuurgevoelig is.

Lees meer over risico’s buiten de portefeuille in Ben Inker’s nieuwste kwartaalbrief:

Attachments