Capital Group: Frontier Markets in EMD Local Currency

Capital Group: Frontier Markets in EMD Local Currency

Emerging Markets Currency
0904 Capital Group.jpg

In de bijlage treft u een Emerging Markets researchpaper van Capital Group aan. Het paper behandelt obligatieleningen van de emerging markets, die in lokale valuta genoteerd zijn (géén US dollarleningen dus). Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

  • Speciaal wordt ingegaan op zgn. New Frontier Markets ofwel landen, die vanwege de risico’s voorheen nog ongeschikt werden geacht voor beleggingen maar die nu wel in aanmerking kunnen komen, bijvoorbeeld landen als India, Ghana en Egypte;
  • In het rapport wordt een definitie gegeven van frontier markten en ook worden een aantal criteria genoemd waaraan deze landen moet voldoen (qua economische groei, financiële stabiliteit, rating e.d.). Het gaat vaak om kleinere en minder efficiënte markten;
  • Capital Group is voorstander van actief beheer omdat de meest gebruikte benchmark, JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index, een groot aantal frontier markten (nog) niet heeft opgenomen in de index;
  • Belegging in obligaties van new frontier landen behoort -mede gelet op de hogere volatiliteit- tot de categorie hoog risico. Omdat obligaties van westerse landen momenteel slechts een erg laag rendement bieden, kunnen deze frontier markten als diversificatie-instrument dienen binnen vastrentende portefeuilles.

Attachments