NN Investment Partners: Dag Eonia en Euribor, hallo ESTER; bent u voorbereid?

NN Investment Partners: Dag Eonia en Euribor, hallo ESTER; bent u voorbereid?

Interest Rates
2803 NNIP.jpg

Sinds de introductie van de Euro zijn de rentebenchmarks Euribor en Eonia onlosmakelijk verbonden met de financiële markten. Deze rentes vormen de basis van biljoenen euro’s aan transacties voor vele financiële producten en spelen een belangrijke rol bij balansbeheer van verzekeraars en pensioenfondsen. Nieuwe wetgeving vanuit de Europese Unie bedreigt het voortbestaan van Euribor en lijkt het lot van Eonia al bezegeld te hebben. Wat staat er nu eigenlijk te gebeuren en wat is daarvan de impact op de portefeuille van een pensioenfonds?

In dit document beschrijven we de noodzaak voor verbetering, de veranderingen voor specifiek de Euribor en Eonia rentebenchmarks en de consequenties voor de beleggingsportefeuille van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Voordat we de wijzigingen uiteenzetten lichten we deze benchmarks eerst toe.

Eonia

Eonia is de Euro Overnight Index Average, het gewogen gemiddelde van de eendaagse deposito’s tussen banken onderling in de Europese Unie en geldt op dit moment als het risicovrije rentetarief voor de Eurozone. Door het verruimende monetaire beleid van de ECB is er de afgelopen jaren een dusdanige hoeveelheid overtollig geld in het financiële systeem gepompt dat deze markt bijna volledig is opgedroogd, m.a.w. er is vrijwel geen financiering tussen banken onderling. Het onderliggende volume is in de afgelopen tien jaar teruggelopen van ruim €80 miljard tot een kleine €2 miljard per dag.

Daarnaast zijn de transacties van vijf banken goed voor ruim 80% van het volume. De robuustheid en representativiteit van Eonia is dus onvoldoende en de afhankelijkheid van een beperkt aantal banken werd te groot. Na een eigen analyse en marktconsultatie heeft EMMI (het

European Money Market Instituut) welke verantwoordelijk is voor het vaststellen van Eonia besloten dat de kans van slagen om Eonia aan de nieuwe wetgeving te laten voldoen niet haalbaar is. In reactie hierop heeft een werkgroep van de ECB een consultatie gedaan naar een alternatieve risicovrije rente die Eonia kan vervangen. Drie kandidaten kwamen hiervoor in aanmerking: Het niet door onderpand gedekte eendaags deposito tarief ESTER en twee overnight tarieven (wel gedekt met onderpand). Begin september heeft de werkgroep ESTER aangewezen als de preferente risicovrije rente ter vervanging van Eonia.

Euribor

Euribor staat voor European Interbank Offered Rate en is leidraad voor het vaststellen van het tarief waartegen banken geld kunnen lenen in de interbancaire markt. De bepaling vindt dagelijks plaats op basis van quotes afgegeven door 20 panelbanken. Net als Eonia is EMMI de beheerder van Euribor. Euribor is een termijnrente en wordt afgegeven voor verschillende looptijden van 1-week tot en met 12-maands. Doordat Euribor niet op basis van daadwerkelijke transacties, maar aan de hand van “expert judgement” wordt vastgesteld, is er de afgelopen jaren veel te doen geweest over de betrouwbaarheid en representativiteit van deze benchmark. Onder de huidige methodologie voldoet Euribor niet aan de nieuwe EU Benchmark Regulation (EU BMR), omdat ze niet gebaseerd is op transacties en onvoldoende representatief en betrouwbaar is. In tegenstelling tot Eonia ziet EMMI als samensteller van de benchmark wel ruimte om via een hybride methodiek Euribor dusdanig te verbeteren dat deze wel robuust, betrouwbaar en solide genoeg is om aan de EU BMR te voldoen.

Voor zowel Eonia als Euribor in de huidige vorm lijkt dus het lot beslecht. ESTER en een Hybride-Euribor zijn de nieuwe hoofdrolspelers. Voordat we daar dieper op ingaan volgt eerst nog de voorgeschiedenis.

Het volledige document vindt u in de bijlage:

Attachments