2022 - 04

2022 - 04

Cover FI-4 2022.jpg

Stagflatieangst steekt de kop op

De financiële markten lijken na de grote correctie van begin dit jaar, die aanvankelijk veroorzaakt werd door de aangekondigde renteverhogingen en later door de oorlog in Oekraïne, weer wat tot rust te komen. Markten zoeken naar een nieuw evenwicht, al is het nog niet duidelijk of het om bodemvorming gaat of om een pauze in een recent in gang gezette bear market.

Op dit moment woedt een heftig debat over mogelijke stagflatie. De economische groei is door alle geopolitieke onrust flink teruggevallen tot rond de 0% in de meeste landen. Een saillant detail daarbij is dat de overspannen arbeidsmarkt in veel westerse landen het ontstaan van een recessie lijkt tegen te spreken. Sommige economen menen zelfs dat een lagere economische groei op dit moment een zegen is voor de inflatie, de arbeidsmarkt en het klimaat.

In dit nummer besteden we volop aandacht aan klimaatverandering, het terugdringen van de uitstoot van CO2 en de noodzakelijke energietransitie, die overal beleggingskansen creëert. Het belang van de energietransitie staat volgens de deelnemers aan een door Financial Investigator georganiseerde Ronde Tafel buiten kijf. Uitdagingen zijn er genoeg. Juiste en goed afgestemde stimulansen kunnen ervoor zorgen dat er veel kapitaal wordt geïnvesteerd in energietransitie-oplossingen. Beleggers moeten daarbij worden ondersteund door adequate wet- en regelgeving. En daar schort het toch wel aan. Bovendien moet er niet alleen meer en massaler worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie, maar ook breder in energiesystemen.

Klimaatverandering is een probleem, maar het betekent nu ook weer niet meteen het einde van de wereld. Met deze benadering weet Bjorn Lomborg, Directeur van het Copenhagen Consensus Center, menig milieuactivist flink op de kast te jagen. Lomborg werd lange tijd beschouwd als een wat ongrijpbaar figuur, maar zijn woorden winnen intussen wel aan gezag. Ondanks zijn harde analyses beschouwt hij zichzelf geenszins als een klimaatontkenner.

In het coverinterview gaat Juhamatti Pukka, Head of Fixed Income bij Evli Fund Management Company, in op de karakteristieken van Nordic corporate bonds. Door onder meer het buy-and-hold karakter van de markt, het goeddeels ontbreken van ratings en de afwezigheid van ‘hot passive money’ biedt deze asset class volgens hem een extra rendement ten opzichte van vergelijkbare eurocredits.

Verder werd er tijdens een andere Ronde Tafel licht geworpen op hoe actief en passief beleggen langzamerhand met elkaar vergroeid zijn geraakt. Tijdens deze sessie bleek dat het onderscheid steeds minder duidelijk wordt. ‘Een actieve investment manager moet in theorie in staat zijn om waarde toe te voegen in een minder efficiënte markt, maar de praktijk laat redelijk vaak iets anders zien. Dat opent de deur naar passief beleggen, wat duidelijke kostenvoordelen met zich meebrengt.’

Daarnaast gaan in deze editie vier bekende beleggingsexperts in op de huidige stand van zaken op de financiële markten en geven ze aan hoe zij aankijken tegen de tweede helft van dit jaar.

 

Ik wens u een fijne zomer toe met veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

Attachments