2022 - 03

2022 - 03

Cover.jpg

De noodzaak van andere diversifiers

De rente is erg hard opgelopen, nu de centrale banken van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk door de sterk opgelopen inflatie zijn begonnen met een nieuwe cyclus van monetaire verkrapping. Dit heeft geleid tot een grote daling van zowel aandelen als obligaties. Met argusogen wordt naar de ECB gekeken, want ook in Europa is de inflatie de pan uit gerezen en het kan eigenlijk niet anders dan dat ook de ECB aan de monetaire teugels moet gaan trekken.

De ECB ziet zich echter voor een grote uitdaging geplaatst. De inflatie staat, mede door de zwakke euro, in sommige EU-landen ver boven de doelstellingen. Maar renteverhogingen leiden tot problemen bij de grote schuldenlanden zoals Italië. Discussies over het zwakke eurosysteem laaien weer op. Europa is momenteel voor beleggers, ook vanwege de oorlog in Oekraïne, bepaald geen schuilplaats.

Aandelen en obligaties zijn door de renteonrust dit jaar volatiele asset classes geworden. Ze hebben tot nu toe ook geen diversificatie ten opzichte van elkaar geboden. Beleggers zijn daarom naarstig op zoek naar andere ‘diversifiers’. Twee interessante mogelijkheden krijgen in dit nummer de volle aandacht: Emerging Markets en goud.

Emerging Markets zijn interessant vanwege de groeivooruitzichten. Ze hebben een enorme behoefte aan financiering. Duurzaam beleggen in die markten blijkt zinvol, zo gaven zeven experts tijdens een Ronde Tafel van Financial Investigator te kennen. Een ESG-focus is hoe dan ook belangrijk vanuit een risicoperspectief.

En dan goud. Nog niet zoveel institutionele beleggers beleggen erin. Toch wijst een aantal casestudies uit dat een allocatie van tussen de 4% en 15% naar goud de risico-rendementsverhouding van een portefeuille verbetert. Het edelmetaal biedt bovendien bescherming tegen mogelijke staartrisico’s. Goud is een van de weinige assets die het ook in een stagflatiescenario goed kan doen. Maar er zijn ook bedenkingen: is goud nu duur of goedkoop? Hoe bepaal je de waarde? Dat alles werd duidelijk tijdens een Ronde Tafel over goud.

Voor het coververhaal interviewden we Stephan Langen, Fund Manager SRI Funds bij ASN Impact Investors. Hij geeft daarin zijn kijk op impactbeleggen. Duurzaamheid moet het startpunt zijn en niet de alpha, zo meent hij. Er moet geen uitruil van principes plaatsvinden, maar een zorgvuldige afweging van dilemma’s.

Het is al benadrukt: als de inflatie aanhoudt, zal de ECB moeten ingrijpen. Maar dat kan alleen als er flinke hervormingen worden doorgevoerd, zo stelt Harald Benink, Hoogleraar Banking & Finance aan Tilburg University. Zonder radicale hervormingen, die feitelijk neerkomen op een fiscale unie binnen de Europese en Monetaire Unie (EMU), is de euro ten dode opgeschreven.

Naar verwachting start op 1 januari 2023 de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Er zijn keuzes te over ten aanzien van deze overgangsperiode. Financial Investigator vroeg diverse pensioenexperts naar hun mening.

Verder in deze editie volop inspiratie door een keur aan interviews, artikelen en columns.

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

Attachments