2022 - 02

2022 - 02

Cover FI-2 2022.jpg

Behind the curve

Het jaar 2022 kent om twee redenen een bijzondere start. De eerste reden is de invasie van Rusland in Oekraïne. Aandelen zakten aanvankelijk flink weg, maar herstelden zich opvallend snel en staan inmiddels weer hoger dan op het moment waarop de inval plaatsvond. Vooral de prijzen van grondstoffen zijn verder opgelopen, hetgeen tot een hogere inflatie heeft geleid.

De tweede belangrijke gebeurtenis is de aankondiging van de Fed om te gaan stoppen met Quantitative Easing en te gaan beginnen aan een cyclus van renteverhogingen. De centrale bank realiseerde zich dat het wat betreft de bestrijding van de inflatie ‘behind the curve’ is. Dit leidde tot een van de grootste ‘drawdowns’ in obligaties ooit binnen een kwartaal, hetgeen obligatiebeleggers voor grote uitdagingen heeft geplaatst.

De grote vraag is nu of de lang verwachte ‘great rotation’ van obligaties naar zakelijke waarden dan eindelijk is begonnen en hoe obligatiebeleggers hiermee om moeten gaan.

In deze editie gaan we uitgebreid in op de beleggingskansen in China en Emerging Markets. De Chinese obligatiemarkt is bijvoorbeeld niet gecorreleerd met andere obligatiemarkten, is gediversifieerd, groeit snel en zal binnen vijf tot tien jaar de grootste obligatiemarkt ter wereld worden. Het tempo waarin dit gebeurt, hangt sterk af van de vraag of de Chinese renminbi de tweede wereldreservemunt zal worden en hoe spoedig dat zal zijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan dit proces versnellen. Tijdens een recent gehouden Ronde Tafel over de Chinese obligatiemarkt delen vier experts hun visie.

In het coververhaal komt Fadi Abuali, Chief Executive Officer van Goldman Sachs Asset Management International, aan het woord over de acquisitie van NN Investment Partners. Met deze overname verdubbelt Goldman Sachs ruwweg de omvang van zijn activiteiten in Europa en maakt Nederland tot een belangrijke locatie en gewichtig kenniscentrum voor duurzaam beleggen. Abuali vertelt over de achtergrond van de overname en wat cliënten van beide organisaties kunnen verwachten van de gecombineerde groep na de afronding van de overname.

Wederom besteedt Financial Investigator de nodige aandacht aan het nieuwe pensioenstelsel, dat gestaag in zicht komt. Het is voor pensioenfondsbesturen van groot belang om zo langzamerhand besluiten te nemen over hoe ze een en ander gaan aanpakken. Waar kunnen ze nu al actie op ondernemen? Bij het recent georganiseerde seminar over beleggen onder het nieuwe pensioenstelsel kwamen de do’s en don’ts in aanloop naar het nieuwe stelsel uitvoerig aan bod.

Daarnaast treft u in deze editie een interview aan met Stan Veuger, een Nederlandse econoom en fellow van het in Washington gevestigde American Enterprise Institute (AEI). Volgens Veuger verlamt de polarisatie in de Verenigde Staten de Amerikaanse politiek. Het politieke compromis is verdwenen. Dat maakt regeren aanzienlijk gecompliceerder. De oorzaken hiervoor liggen diep en er is voorlopig geen reden om te hopen op een minder confronterend politiek klimaat.

Zoals u gewend bent, kunt u uiteraard ook kennisnemen van tal van andere onderwerpen in de vorm van interviews, artikelen en columns.

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

Attachments