2022 - 01

2022 - 01

Cover FI-1 2022.jpg

As goes January, so goes the year

De eerste weken van het jaar zijn de beurzen niet goed van start gegaan. Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, tekende begin februari zelfs het grootste beursverlies voor een onderneming in één dag op ($ 240 miljard) vanwege tegenvallende advertentie-inkomsten en (voor het eerst sinds het bestaan) een stagnatie van het klantenaantal. Er waren wel enige positieve uitzonderingen. Zo behielden waardeaandelen hun waarde.

Het is nog afwachten of dit jaar het bekende beursgezegde ‘as goes January, so goes the year’ opgeld gaat doen. De woorden van de centrale banken zullen meer dan ooit op een goudschaaltje worden gewogen. De sterk opgelopen inflatie, met name in de Verenigde Staten, die dit jaar voor het eerst door centrale bankiers als ‘structureel’ in plaats van als ‘tijdelijk’ wordt omschreven, noopt tot renteverhogingen, wat zowel aandelen als obligaties pijn zal doen. De vraag zal verder dit jaar ook zijn tot hoever de beurzen mogen dalen voordat de Fed met nieuwe monetaire ondersteuning komt.

Fiduciair Management is van groot belang voor institutionele beleggers en family offices: een goede reden voor Financial Investigator om twee Ronde Tafels over dit onderwerp te organiseren. De ene gericht op pensioenfondsen en investment consultants en de andere gericht op aanbieders. Het Nieuwe Pensioencontract (NPC), de focus op ESG, kosten, veranderend risicomanagement en de groeiende vraag naar fiduciair maatwerk zijn enkele urgente transitiethema’s die tijdens de Ronde Tafels besproken zijn. Duidelijk werd dat pensioenfondsen van hun fiduciairs maatwerk willen. De vraag is echter of er nog voldoende te kiezen valt.

Voor het coververhaal spraken we met Evalinde Eelens. Zij is afkomstig uit de asset management-sector, maar werd zo gegrepen door het besturen van pensioenfondsen, dat dit haar corebusiness werd. Haar hart ligt bij de beveiliger, de schilder, de postbode. De deelnemer dus. Voor hem of haar wil ze een verschil maken.

Arij van Berkel, Vice-President van adviesbureau Lux, is geen pessimist. Hij schaart zich niet achter de grote groep criticasters die de klimaatconferentie in Glasgow als teleurstellend bestempelen. De politiek heeft in Glasgow een glasheldere boodschap geformuleerd: de aarde mag niet meer dan 1,5 graden opwarmen. Het is nu aan bedrijven om dit waar te maken. Dat is volgens Van Berkel niet eenvoudig, maar Tesla heeft bewezen dat het mogelijk is.

Zoals gebruikelijk besteden we in de eerste editie van het nieuwe jaar altijd de nodige aandacht aan young professionals. Financial Investigator laat acht van hen aan het woord over de veranderingen in het pensioenstelsel en wat die betekenen voor jongeren. Een goede communicatie is altijd belangrijk om een boodschap over te brengen, helemaal als het gaat om jongeren. Maar het communiceren moet echt anders.

Verder staan we stil bij de vraag of cryptovaluta’s nu wel of niet thuishoren in een beleggingsportefeuille. Naast een complex en bijna ongrijpbaar fenomeen blijven crypto’s een emotioneel beladen gespreksonderwerp, zo blijkt uit een paneldiscussie in deze uitgave. Buiten al deze onderwerpen treft u nog heel veel andere interessante en inspirerende artikelen en columns aan in deze nieuwe editie.

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments