2021 - 07

2021 - 07

Cover.jpg

Kopschuwe obligatiebeleggers

De wereldwijde obligatiemarkten staan dit jaar zo’n 4% in de min. De opgelopen inflatie en een mogelijk aanstaande tapering in zowel Europa als de Verenigde Staten heeft obligatiebeleggers kopschuw gemaakt. Voor obligatiebeleggers spelen er op dit moment twee vragen: wat gaat er met de inflatie en de rente gebeuren en waar valt binnen de obligatiemarkten nog rendement te behalen?
 
Wat betreft de inflatie en de rente zijn er twee kampen. Aan de ene kant wordt het narratief van de centrale banken van tijdelijke inflatie aangehangen, aan de andere kant is er de angst voor structureel hogere inflatie en uiteindelijk dan toch een strenger monetair beleid.
 
De kwestie of er nog rendement met obligaties valt te behalen, kan op meer unanimiteit rekenen. De obligatiemarkten zijn de laatste decennia namelijk dusdanig gegroeid wat betreft omvang en diversiteit, dat er voor actieve beleggers nog genoeg mogelijkheden zijn, zeker nu de obligatiemarkten, onder meer door ingrijpen van centrale banken, minder efficiënt zijn geworden.
 
‘Where to find yield in (Alternative) Fixed Income?’ was dan ook de insteek van de onlangs gehouden Ronde Tafel. Hoe kijken de deelnemende experts aan tegen de kansen binnen vastrentende waarden? Hun verwachting is dat het ruime monetaire beleid van centrale banken voorlopig nog niet voorbij is. Daardoor blijven spreads en rendementen onder druk staan. Desalniettemin blijft het mogelijk om aantrekkelijke marktsegmenten te vinden.
 
Tien andere experts gaan elders in het magazine in op de vraag waar de grootste kansen en bedreigingen voor obligatiebeleggers liggen.
 
Verder is er in dit nummer wederom uitgebreide aandacht voor duurzaam beleggen. De ‘duurzaamheidsbusiness’ heeft sinds het begin van deze eeuw ongelooflijke stappen vooruit gezet. In het coverinterview vertelt Jane Ambachtsheer, Sustainability Executive bij BNP Paribas, over haar missie om de verduurzaming te versnellen. Zij heeft aan de wieg gestaan van een duurzaamheidsmodel dat gebaseerd is op zes pijlers.
 
Het lijkt erop dat de COVID-19-pandemie een fenomeen is waarmee we moeten zien te leven. In een interview met de Britse historicus Adam Tooze wordt ingegaan op de verstrekkende gevolgen van de naar zijn zeggen grootste, want eerste echt mondiale, crisis uit de wereldgeschiedenis.
 
Het is evident dat Financial Investigator ook in dit nummer weer niet voorbij kan gaan aan de contouren van het Nieuwe Pensioencontract (NPC). Negen experts buigen zich daartoe over de vraag hoe beleggen onder het nieuwe pensioenstelsel eruit zal komen te zien. Dit blijkt gedurende deze Ronde Tafel stof voor een levendige discussie. Verder wordt in een ander artikel een aantal zaken belicht waarmee pensioenfondsen rekening moeten houden als het gaat om de risicohouding onder het NPC. De communicatie over het opheffen van de leenrestrictie onder de ‘solidaire premieheffing’ wordt cruciaal. Naast al deze onderwerpen kunt u zich in deze editie verdiepen in tal van andere inspirerende onderwerpen en inzichten.
 
Ik wens u veel leesplezier toe!
 
 
Jolanda de Groot
 
 

Attachments