2021 - 06

2021 - 06

Cover FI-6.jpg

‘Climate will eat everything’

De verduurzaming van de industrie gaat meer kosten dan geraamd. Nederland wil de emissies van grote uitstoters terugdringen door middel van CO2-opslag en blauwe waterstof, terwijl Brussel juist groene waterstof wil verplichten. Dat maakt, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het halen van klimaatdoelen duurder.
 
De keuze tussen blauwe waterstof en het opslaan van CO2 enerzijds en groene waterstof anderzijds speelt vaker. Onlangs besloot Tata Steel zijn koers te wijzigen. Eerder wilde het bedrijf verduurzamen door de CO2 op te slaan, inmiddels heeft het bedrijf onder maatschappelijke druk besloten volledig in te zetten op groene waterstof, op voorwaarde dat de overheid financieel bijspringt.
 
‘Mooie woorden zijn niet langer voldoende.’ Deze uitspraak van Charlotte Streck, Oprichter en Directeur van Climate Focus, geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om de aanpak van de klimaatverandering. Ondernemingen zijn zich weliswaar bewuster geworden van hun verantwoordelijkheid, maar ze wachten nog te vaak op richtlijnen van overheden. Het is de hoogste tijd om de mouwen op te stropen en een flinke draai te maken om zodoende het tij te keren.
 
Ook beleggers kunnen hun ogen niet meer sluiten voor de realiteit. De klimaatcrisis is een van de meest urgente thema’s van deze tijd. De wereldwijde CO2-uitstoot moet nog in dit decennium drastisch worden gereduceerd. Voor institutionele beleggers is snelheid geboden om adequaat in te kunnen spelen op de energietransitie. In dit nummer laten diverse experts hun licht schijnen op de uitdagingen waar de wereld, en daarmee ook institutionele beleggers, worden geconfronteerd. Voor hen is een cruciale rol weggelegd.
 
Bouwinvest is goed doordrongen van de betekenis van klimaatverandering en de klimaatrisico’s voor het beleggen in Real Assets, zo blijkt uit het coverinterview met Chief Client Officer Mark Siezen. Deze belegger zet daarom vol in op het energieneutraal en gasloos maken van de beleggingsportefeuille. Dit past ook bij de duurzame beleggingskoers om het maatschappelijk kapitaal van pensioenfondsen voor de maatschappij in te zetten.
 
Beleggers moeten begrijpen hoe de klimaatverandering de beleggingsportefeuilles gaat beïnvloeden, zo blijkt uit een Ronde Tafel over dit thema. Een opsteker is dat ondanks de klimaat- en transitierisico’s er ook historische beleggingskansen opduiken. Maar het stellen van de juiste prioriteiten moeten beleggers goed voor ogen houden.
 
‘Climate will eat everything’, stelt een deelnemer aan de levendige afsluitende paneldiscussie tijdens de Live Uitzending van het pensioenfondsseminar ‘Beyond ESG and Impact Investing: From nice-to-have to must-have’. Financieel rendement en impact gaan samen bij duurzaam beleggen, maar het realiseren van de SDGs zonder een stabiel klimaat zal een onmogelijke opgave zijn.
 
Vanzelfsprekend wordt in deze editie ook aandacht gegeven aan andere zaken. Denk onder meer aan de case voor commodities en renteafdekking onder het Nieuwe Pensioencontract. Het NPC moet het pensioenstelsel minder gevoelig maken voor rentefluctuaties. Desondanks zal de rente een belangrijke rol blijven spelen bij de hoogte van beleggingsrendementen van pensioenfondsen. Een goede renteafdekking blijft onontbeerlijk.
 
Ik wens u veel leesplezier toe!
 
 
Jolanda de Groot
  

Attachments