2021 - 04

2021 - 04

Cover.jpg
Shell moet sneller verduurzamen na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Deze bepaalde onlangs dat het bedrijf de uitstoot van CO2 in 2030 met 45% moet hebben teruggebracht.
De uitstoot wordt gemeten in drie zogeheten scopes. Scope 1 omvat alle uitstoot die Shell zelf veroorzaakt bij haar activiteiten ten aanzien van winning en verwerking van olie en aardgas. Onder scope 2 valt alle uitstoot die wordt veroorzaakt bij het opwekken van fossiele stroom en warmte van andere energiemaatschappijen die Shell gebruikt. Scope 3 betreft de uitstoot van de verkochte producten van Shell. Hierin zit de meeste uitstoot, in 2019 maar liefst zo’n 95% van alle uitstoot van Shell.
 
De rechter heeft de oliemaatschappij verplicht tot het verminderen van de uitstoot in scope 1. Voor de andere twee scopes geldt een zware inspanningsverplichting.
 
Bestuursvoorzitter Ben van Beurden schrijft dat de energietransitie een te grote uitdaging is om door één bedrijf aangepakt te worden. Hij pleit daarom voor meer samenwerking met de samenleving, met klanten en met overheden.
 
In dit nummer besteden we veel aandacht aan ESG, Impact Investing & de SDGs. In het coverinterview benoemt Hilde Veelaert, de nieuwe CIO van ACTIAM, vijf belangrijke ontwikkelingen: duurzaamheid, wet- en regelgeving, het nieuwe Pensioenakkoord, digitalisering en inflatie. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar duurzaamheid en in het verlengde daarvan naar biodiversiteit. Veelaert formuleert een ambitieuze doelstelling: ‘In 2030 mag er geen verlies van biodiversiteit meer zijn.’
 
Op 10 maart trad de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking, als onderdeel van het EU Actieplan voor Duurzame Financiering, waarmee de Europese Commissie de transitie naar een circulaire economie wil bevorderen. Wat is nu precies de reikwijdte van de SFDR en wat zijn de uitdagingen die deze EU-regelgeving met zich meebrengt?
 
Tijdens de Ronde Tafel over Sustainable Investing in Real Assets delen experts uit Nederland en de Nordics hun visie ten aanzien van een van de belangrijkste discussieonderwerpen: welke doelen of KPIs moet je stellen als je belegt in Real Assets? En in hoeverre moeten deze doelen en KPIs gestandaardiseerd worden?
 
In het verlengde van deze invalshoeken belicht Thom Wetzer, Associate Professor aan de University of Oxford, hoe het zit met de kosten die gepaard gaan met klimaatverandering. Deze zouden wel eens hoger uit kunnen vallen als gevolg van de nog altijd woedende COVID-19-pandemie. De pandemie biedt echter ook mogelijkheden om klimaatverandering versneld aan te pakken.
 
Vanzelfsprekend is er in deze editie ook aandacht voor andere interessante onderwerpen. Zo organiseerden we een Ronde Tafel over de toegevoegde waarde van actief en passief beleggen. Ook staan we stil bij wat er onder het Nieuwe Pensioencontract voor pensioenfondsen gaat veranderen op het gebied van de afdekking van de rente en de inflatie.
 
Ik wens u veel leesplezier en een fijne zomer!
 

Jolanda de Groot
 
Lees hieronder het magazine:

 

Attachments