2021 - 03

2021 - 03

Cover FI-3.jpg

Kortstondige rimpeling in het water

De COVID-19-pandemie bracht een schok teweeg op de financiële markten, al bleek het op beleggingsniveau een kortstondige rimpeling in het water.

Hoe hebben de vijf CIO’s die aan de ronde tafel ‘Beleggen post-COVID-19’ deelnamen deze tijd ervaren? Hebben ze voor een structurele koerswending en een andere invulling van hun beleggingsportefeuilles moeten kiezen? En hoe kijken ze naar de ontwikkeling van de rente en de inflatie?

Vergelijkbare vragen kwamen aan de orde in de paneldiscussie tijdens de Live Uitzending waaraan drie family offices onlangs deelnamen. Hoe denken zij over de beleggingskansen post-COVID-19? Drie stellingen over deze vraag vormden de basis voor deze paneldiscussie.

Emerging Market Debt (EMD) verdient een plaats in (bijna) elke beleggingsportefeuille. Het voegt alpha-potentieel en diversificatie toe. Maar om ESG in emerging markets te kunnen integreren, is een brede toolkit nodig. Dat waren de belangrijkste bevindingen van de Ronde Tafel over ESG in EMD.

Over ESG in emerging markets gesproken: de goede prestaties van hoog op ESG scorende aandelen in opkomende markten trekken de aandacht van veel beleggers. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bedrijven met een focus op duurzaamheid financieel beter presteren. Ook wat betreft beursprestaties lijken de zogenaamde ‘ESG leaders’ hogere rendementen op te leveren tegen vergelijkbare volatiliteit, al zijn hier nog wel de nodige kanttekeningen bij te plaatsen, aldus Harry Geels.

Op de cover staat Karin Roeloffs die in december vorig jaar bij Aegon Asset Management is benoemd tot Hoofd Fiduciair Management. Een half jaar later maken we de balans op. Hoe is de overstap gegaan en aan welke ambities wil ze graag invulling geven? Ook twee belangrijke thema’s kunnen niet onbesproken blijven: het nieuwe Pensioenakkoord en duurzaam beleggen.

Een keer in de paar jaar is het tijd voor een restyling van het magazine. Voor u ligt het eindresultaat van deze exercitie. We hopen dat het resultaat heeft geleid tot een prettig leesbaar magazine. Ik wens u alvast veel leesplezier toe!

Jolanda de Groot

Lees hieronder het magazine:

Attachments