2020 - 02

2020 - 02

Cover 640 x 875 zonder witte rand.png
In deze editie wordt volop ingegaan op de (gevolgen van de) coronacrisis. Tijdens de Ronde Tafel over Balance Sheet Management en Asset Management voor Verzekeraars gingen de deelnemende experts in op de huidige waarderingen van beleggingscategorieën, na de enorme prijsval door de coronacrisis. De discussie ging ook over de vraag of corona als pandemisch risico goed was ingeprijsd door verzekeraars.
Barry Eichengreen, Hoogleraar Economie en Politieke Wetenschappen aan Berkeley, gaat in op de vraag wat de meest relevante historische periode is om lessen uit te trekken als het gaat om de gevolgen van het coronavirus. In ons interview met hem licht hij toe wat die lessen zouden moeten zijn.

Onze vaste columnisten Frank van Blokland, Pim Rank, Andy Langenkamp en Thijs Jochems bespreken in hun bijdrage achtereenvolgens COVID-19 en vastgoed, de juridische aspecten van de coronacrisis, de (on)ontkoombaarheid van stagflatie in het post-corona tijdperk en de vraag of pensioenfondsen door COVID-10 van de S-curve vallen.

In het coververhaal gaat David Diepbrink, de nieuwe Wealth Leader van Mercer, in op het nieuwe Pensioenakkoord, op de ontwikkelingen in de Nederlandse fiduciaire markt en op de wijze waarop Mercer zich in deze markt positioneert. 

Ik wens u veel gezondheid toe in deze turbulente periode! 

Klik hieronder om het magazine te lezen.

Cover 640 x 875 zonder witte rand.png

Attachments