2020 - 01

2020 - 01

Cover FI1_640x875 (zonder witte bovenrand).png
In deze editie komt het thema samenwerken in verschillende bijdragen aan bod. In het coververhaal ziet Jacqueline van Leeuwen, FNV-pensioenfondsbestuurder bij meerdere fondsen het als een belangrijke taak om verbinding te zoeken tussen oudere en jongere generaties om het Nederlandse pensioenstelsel verder te ontwikkelen.
 
Ook de jonge professionals die we voor deze editie enkele actuele vragen stelden, menen dat oudere en jongere generaties elkaar nodig hebben en dat in hun interactie mooie ideeën kunnen ontstaan. Besturen gaat niet alleen om kennis en ervaring. Een organisatie heeft ook belang bij een vernieuwende kijk en begrip van nieuwe technologieën.

Tijdens de Ronde Tafel over Fixed Income ETFs voorspelden de deelnemers een verdere groei van de ETF-markt voor obligaties. Innovatie in die markt zou kunnen ontstaan door samenwerking tussen de Europese beurzen en toezichthouders voor het samenvoegen van de orderboeken, hetgeen ook ETF-specialist Marc Vijver onderschrijft in het interview in deze uitgave.

De deelnemers aan de Ronde Tafel over ESG Measurement hopen ook op samenwerking door toezichthouders, en wel om te komen tot een gestandaardiseerde vorm voor het meten van duurzaamheid. Op dit moment zijn er diverse frameworks om het duurzame karakter van beleggingen te meten. Wat echter ontbreekt, is consensus en een meetstandaard op hoger niveau. Daar ligt een taak voor overheden en intergouvernementele overlegstructuren.

Thijs Jochems ziet samenwerking graag in een andere hoek. Beleggingsinstellingen maken volgens hem te weinig gebruik van kennis die in andere sectoren voorhanden is op het gebied van het meten van milieurisico’s. Zij zouden te rade moeten gaan bij bijvoorbeeld ingenieursbureaus voor informatie over de ESG-kosten van infrastructurele projecten. Een meer cross-sectorale benadering hanteren is zijn advies.

Tot slot vindt u in deze editie interessante artikelen over China en over manieren om geopolitieke risico’s beter in te kunnen schatten. Beleggers zouden zich meer bewust moeten zijn van geopolitieke frames, met name bij tijdelijke verhoogde rivaliteit tussen landen die een bepaalde regio of markt willen controleren.

Boeiend leesmateriaal kortom. Veel leesplezier!

Klik hieronder om het magazine te lezen.

Cover FI1_640x875 (zonder witte bovenrand).png